14-årige Oliver Rönnelin får hoppas att bilarna ser hans vita käpp och stannar. På grund av hans synnedsättning kan han inte ha ögonkontakt med förarna, utan önskar att trafikljusen med ljudsignaler fick vara kvar. Foto:

Borttaget knatter gör skolvägen osäkrare

Katrineholm

Sedan trafikljusen med knatterljud börjat fasas ut blir det allt svårare för 14-åriga Oliver Rönnelin att gå hem till en kompis efter skolan.

— Det är inte bara mig det hjälper, men det drabbar mig, säger Oliver Rönnelin.

Han bor i Nävertorp och går i åttonde klass på Järvenskolan Söder. I ett skolprojekt fick han i uppgift att se över problem i vardagen och han passade på att lyfta en fråga, som han tänkt på ganska länge.

Det handlar om övergångsställena i stan, där man på flera ställen bytt ut trafikljus med knattersignaler mot bara skyltar och vita markeringar på marken. För Oliver Rönnelin, som har en synnedsättning, gjorde knattersignalerna nytta.

— Första gången jag märkte att knattersignalerna var borta var när de byggde om övergångsstället här vid skolan, säger han.

Vid övergångsstället över Oppundavägen vid Kupolen, precis före Läroverksgatan är ljussignalerna och knatterlätet som indikerar att det är "grön gubbe" borttagna.

— Jag tänkte att det här blir inte bra. Det är egentligen inget hinder när jag ska gå till skolan, men det är svårare om jag ska gå till en kompis. Det har blivit så att jag går hem i stället, säger han.

Det enda övergångsställe på Oliver Rönnelins skolväg som har kvar knattersignalen är det där Vingåkersvägen når Oppundavägen.

— Som det är nu går jag fram till kiosken efter Nordanåsbron, sen går jag över Oppundavägen och fortsätter till skolan på andra sidan gatan. Men om jag vill gå en annan väg går inte det. Det blir problem med tillgängligheten för mig.

Ska han använda ett övergångsställe utan ljussignaler och knatter måste han vara mycket försiktig. Han har visserligen företräde som fotgängare, men kan bara hoppas att bilförarna ser hans vita käpp och stannar.

— Jag kan se bilrutan, men det är helt omöjligt för mig att få ögonkontakt med föraren. Jag måste lita på att de ser mig och käppen.

Oliver Rönnelin har själv kontaktat kommunen, men fick då intrycket att knattersignalerna inte ska komma tillbaka.

Håkan Stenström på samhällsbyggnadsförvaltningen förklarar varför signalerna togs bort:

— Det var höga hastigheter på Oppundavägen. Enligt de uppgifter jag fått har skolan hört av sig om att det var en farlig passage för barnen. Då tittade vi på den korsningen och satte dit busskuddar för att få ner hastigheten, säger han, om korsningen Oppundavägen-Dalagatan-Läroverksgatan.

En buss kan passera vid sidan av busskuddarna, men personbilar måste sakta ned. Dessutom placerades taktila plattor på marken, som gör att synskadade känner av att de närmar sig övergångsstället. På sikt ska alla ljussignaler bort i Katrineholm.

— En trafiksignal, har det visat sig, ger falsk säkerhet. Får man grön gubbe förlitar man sig på att bilarna stannar, men det gör de inte alltid, säger Håkan Stenström.

När trafikljusen skulle tas bort skedde det i samråd med handikapporganisationerna, säger Håkan Stenström, men betonar att man gärna tar emot fler synpunkter.

Anneli Hedberg (S) är ordförande i service- och tekniknämnden och ordförande i folkhälsoutskottet och funktionsrättsrådet Katrineholm. Hon berättar att frågan inte varit uppe i rådet.

— Jag tänker att Katrineholm ska hänga med i utvecklingen. Om man nu kommer fram till andra trafiklösningar ska vi hänga med på det. Men jag förstår vad pojken beskriver, hur det är ett bekymmer ur hans synvinkel.

Övergångsställen

Övergångsställen med ljus och ljud kallas bevakade, övriga kallas obevakade. Ljudsignalen är ett knatter med längre mellanrum när det är röd gubbe, men kortare knatter när det är fritt fram att gå över.

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunFunktionshinder