• Ann-Louise Alm, Marina Karlsson och Marlene Lindström går igenom lapparna med förslag från bygderådets medlemmar. Foto:
  • Styrelsen i Hälleforsnäs bygderåd. Från vänster: Thomas Högberg, Ola Söderqvist, Ann-Louise Alm, Dan K Östberg, Stig Nygren, Marlene Lindström, Bo Gustafsson, Anette Dahl och ordförande Marina Karlsson. Foto:
  • Stig Nygren, Bo Gustafsson och Anette Dahl. Foto:
  • Några av medlemmarnas förslag till rådets fortsatta arbete för bygdens utveckling. Foto:
1/

De vill få bygden att blomstra

Hälleforsnäs

Det är full fart på den nya bygdestyrelsen i Hälleforsnäs, som tillträdde i oktober. På kort tid har man redan lyckats få ett 50-tal betalande medlemmar och just nu pågår arbetet med att sammanställa bybornas viktigaste frågor.

Det var på uppdrag av kommunen som ett antal frivilliga Hälleforsnäsbor i oktober tog på sig uppdraget att bilda en interimsstyrelse för att senare kunna skapa ett bygderåd. I dag finns en registrerad förening med en formell och målmedveten styrelse på plats.

Några av styrelsemedlemmarna anmälde själva intresse, medan andra blev tillfrågade. Den gemensamma nämnaren för dem alla, var att få bygden att blomstra, som de själva uttrycker det.

– Det finns mycket kraft och engagemang i Hälleforsnäs, det har det funnits i alla tider. Vi vill jobba för att bevara det vi har och utveckla det vi kan. Vi vill att våra barn ska vara stolta över sin ort och se en framtid här, säger styrelseledamoten Thomas Högberg.

För ledamoten Anette Dahl var det en hjärtefråga som blev startskottet för hennes engagemang i bygderådet.

– Jag arbetar på demensboendet Grönviken och när det blev tal om att demensboenden skulle läggas ner så kunde jag inte släppa det. För mig är det viktigt att de äldre har någonstans att bo och möjligheten att få vård här ute, säger hon.

Marlene Lindström, som är utbildad landsbygdsutvecklare, är medveten om vilken skillnad ett bygderåd kan göra.

– Jag vet hur stor effekt det kan ha och har velat vara med och arbeta för bygden länge, så nu är jag jätte glad över att jag får den möjligheten.

Ordföranden Marina Karlsson, ser en stor potential till utveckling på flera plan.

– Jag blev jätte intresserad när det här började. Bara efter ett medlemsmöte har vi redan 53 betalande medlemmar och den positiva bruksandan är tydlig. Jag tycker det är jätte spännande, för jag känner redan att det kommer att hända mycket.

Hittills har rådet haft ett medlemsmöte och man har redan hunnit anordna ett lyktsläpp för Hälleforsnäsborna.

– Alla som kom var intresserade och nyfikna. Nästa steg blir att även få med ungdomarna.

Vid senaste medlemsmötet fick alla som var med skriva ner sina viktigaste frågor på post-it lappar, som senare samlades in av styrelsen. Vissa ville ha en cykelbana, medan andra önskade en bensinmack. Någon tyckte att det behövdes fler hundbajstunnor. Lekplatser, ekoturism, äldreboenden, en grönare bygd och torg med bänkar var några av de andra frågorna som dök upp. Nu har styrelsen sammanställt allt för att skapa sig en grundläggande mall att arbeta utifrån.

– Vi delade också ut klistermärken med hjärtan, som man fick klistra på de lappar där man skrivit ned den fråga man tyckte var viktigast. Vår uppgift är att representera bygden och nu ska vi ta tag i de viktigaste frågorna, utifrån det vi fått in, säger Marina Karlsson.

Nästa steg blir att bilda arbetsgrupper för olika områden, för att effektivisera arbetet.

– Det är mycket som är enkelt att ordna om man har tydliga mål som man jobbar mot, säger Marina Karlsson.

Hälleforsnäs Bygderåd ingår numera i ”Bygdenätverket i Sörmlands hjärta”. Samtliga centralorter inom Flens kommun har sedan tiotalet år samverkat kring en utveckling av hela kommunen med särskilt beaktande av de mindre orterna och deras möjligheter. Detta har skapat ett fint engagemang hos kommuninnevånarna. Ett resultat av det är Bygdenätverket i Sörmlands hjärta.

– Detta har skapat ett fint engagemang hos kommuninnevånarna. Vi träffas bland annat för att utbyta erfarenheter och om möjligt hitta frågor vi kan driva tillsammans. Ex finns en marknadsgrupp samt en trafikgrupp, säger Marina Karlsson.

Bygdenätverket är idag representerad av orterna Bettna, Flen, Hälleforsnäs, Malmköping, Mellösa, Sparreholm, Skebokvarn, Vadsbro/Blacksta och Årdala. Flen med Yvonne Udénius i spetsen jobbar på att bilda en samrådsgrupp/Bygderåd.

Hälleforsnäs bygderåd

Marina Karlsson, ordförande.

Ann-Louise Alm, ledamot / representant för Folkets Hus.

Anette Dahl, ledamot.

Bo Gustafsson, ledamot / representant för Hälleforsnäs Gjuterimuseum.

Thomas Högberg, ledamot.

Monika Larsson, sekreterare.

Marlene Lindström, ledamot / webbansvarig.

Bo Nilsson, ledamot.

Stig Nygren, revisor.

Ola Söderqvist, ledamot / representant för Hälleforsnäs IF.

Dan K Östberg, kassör.

Läs mer om dessa ämnen

HälleforsnäsLandsbygd