Malmköpingsbon Anette Holmqvist får "Det gyllene förstoringsglaset" 2019. Foto:

Efter två decennier i källkritikens tjänst – nu prisas Anette för sina insatser

Malmköping/Stockholm

För 20 år sedan grundade Anette Holmqvist skolverkets webbplats "Kolla källan", ett verktyg för skolans arbete med källkritik och internetsäkerhet. Nu prisas Malmköpingsbon med Viralgranskarens gyllene förstoringsglas för sina insatser.

Anette Holmqvist arbetade som skolbibliotekarie på ett gymnasium i Stockholm när hon 1999 anställdes av skolverket, för att bygga upp en plattform för källkritik på internet, som fick namnet "Kolla källan".

– Det fanns i princip ingen interaktivitet med nätet alls när jag började i slutet på 90-talet, berättar hon.

Under sina år som skolbibliotekarie hade hon ett stort intresse för internetanvändningen bland lärare och elever samt den källkritiska aspekten, vilket föranledde uppdraget på myndigheten.

– När vi fick internet på skolan förstod jag direkt att det var något för skolbiblioteket. På 90-talet var internet så nytt så jag gjorde ett fredagsbrev med länkar i olika skolämnen som folk kunde prenumerera på. Det var så skolverket fick reda på att jag fanns, så kom jag in som tillfälligt anställd.

Vad var tanken bakom "Kolla källan"?

– När skolorna började använda internet uppkom ett behov av material som handlar om källkritik på internet.

När Anette Holmqvist började sin anställning på skolverket bestod hennes uppgift i att fylla den nya webbplatsen med innehåll, som kunde användas i undervisningen på skolorna. Men under åren har internetanvändningen både utvecklats och ändrat form i många avseenden, precis som Anette Holmqvists arbete.

– Webbplatsen har fyllts på och förändrats under årens lopp och spridits på skolorna, mycket tack vare skolbibliotekarierna som hjälpt till att använda det tillsammans med lärare och elever.

– Jag har också föreläst en hel del om källkritik. Kunskaperna i upphovsrätt var ju också ganska låga, det är också en viktig aspekt av nätet i dag.

Nu prisas Malmköpingsbon med "Det gyllene förstoringsglaset" för sitt fleråriga arbete med källkritik på nätet. Bakom priset står Metros Viralgranskaren och Internetstiftelsen, som årligen delar ut priset på Källkritikens dag den 13:e mars.

Hur känns det?

– Det är jätte roligt, jag har jobbat med det i många år men man blir ändå väldigt överraskad. Jag hade ingen aning om att jag skulle få det.

Hur fick du intresse för källkritik?

– Det är nog för att jag har jobbat som skolbibliotekarie i många år. Det var många frågor kring informationssökning när internet kom. Det blev en naturlig fortsättning för mig.

Hur har det källkritiska arbetet förändrats genom åren?

– Vi undersöker den digitala kompetensen i skolorna vart tredje år och ser att undervisningen i källkritik ökar kvantitativt. Men kvalitativt så behöver det utvecklas ännu mer. Kraven är mycket större i dag när alla surfar i sina mobiler. Det florerar mängder av falska mejl och uppgifter.

I helgen firar Anette Holmqvist priset med sin man, som arbetar på biblioteket i Malmköping.

– Jag och min man, som jobbar på biblioteket i Malmköping, ska åka på en romantisk weekend till Sigtuna.

Juryns motivering

”Det gyllene förstoringsglaset tilldelas Skolverkets tjänst Kolla Källan och dess trotjänare Anette Holmqvist som oförtröttligt varit ett stöd för skolans arbete kring att förstå källkritik i en digital kontext. Kolla källan är och har varit en pedagogisk plattform sedan 1999 som genom sina resurser etablerat en vedertagen modell för källkritisk granskning. Genom sitt arbete har Anette och Skolverket skapat verktyg som stöttat skolbibliotekarier, lärare och pedagoger i deras uppdrag att ge elever en gedigen digital kompetens och en metod för att förstå källkritik i en digital vardag.”

Källkritikens dag

13 mars har av Viralgranskaren utnämnts till Källkritikens dag med start mars 2017. Samma dag utdelas även det av Viralgranskaren och Internetstiftelsen i Sverige instiftade priset Det gyllene förstoringsglaset för särskilda insatser inom området.

Läs mer om dessa ämnen

MalmköpingBibliotekkällkritik