Södertörns högskola har inget direkt samröre med undersökningen som artikeln handlar om. Foto:

Få av Flens unga väljer högre studier

Flen
annons

Knappt en tredjedel av Flensungdomarna väljer att studera vidare på högskolenivå.

Det visar en ny undersökning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, sammanställt. Under det förra året hade 32, 4 procent av 24-åringarna i Flen startar en högskoleutbildning.

I sin undersökning, som innefattade 19-åringar, 21-åringar och 24-åringar, har UKÄ tittat på i vilken utsträckning de påbörjar en högskoleutbildning, hur skillnaden ser ut mellan könen samt mellan länen och kommunerna vid olika åldrar.

Flens kommuns 32,4 procent kan ställas mot hela Sörmland där andelen var 38,7 procent. I Sverige i stort var siffran 43,6 procent.

Högst andel högskolestudenter vid 24 år ålder har Danderyds kommun, där påbörjade hela 81,3 procent en högskoleutbildning under 2016.

Nationellt sett kan en tydlig skillnad mellan kvinnor och män skönjas. Vid 24 års ålder hade 51,6 procent av kvinnorna startat högskolestudier, men bara 36,0 procent av männen.

En genomsnittlig svensk högskola har 60 procent kvinnliga studenter, en trend som hållit i sig de senaste tio åren.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Skolaskola och utbildning
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka