IP Only sköter bredbandutbyggnaden till Flens fastighetsägare. Foto:

Flens bredbandsavtal delvis ogiltigt – ny upphandling kan krävas

Flen

Kammarrätten har ogiltigförklarat delar av det samarbetsavtal som Flens kommun tecknat med IP Only.

Telia vill se att avtalet mellan Flens kommun och IP Only ska ogiltigförklaras, nu har kammarrätten kommit med sin dom och ger Telia delvis rätt.

IP Only anlägger spridningsnätet, den del som tar vid efter kommunens eget stamnät, ut till kommunens fastighetsägare. I detta ska de också stå för 15 kommunala anslutningspunkter som kommunen avropat, punkter som går till exempelvis skolor och äldreboenden där kommunen inte redan har eget nät.

Det är i den här delen som Telia menar att kommunen gjort en otillåten direktupphandling och kringgått lagen om offentlig upphandling när de utan annonsering eller konkurrensutsättning tecknat avtal med IP Only.

— Vi argumenterade för att det var ett helhetsavtal men det köpte inte kammarrätten, säger Niklas Witt, Flens kommuns jurist.

Kommunen hävdar att de kommunala punkterna är en naturlig del av att IP Only redan etablerar spridningsnätet och att det inte går att köpa tjänster till nätet av någon annan än den som står för spridningsnätet, något Telia menar visst går bra.

Kammarrätten tycker att spridningsnätet och de kommunala punkterna är frikopplade från varandra och delar på avtalet. Därför menar rätten att det inte heller måste vara en och samma part som gör alla bitarna och att de kommunala punkterna borde ha upphandlats separat.

— Från kommunens sida kommer vi inte överklaga till högsta förvaltningsdomstolen, vi finner oss i kammarrättens dom. Huruvida motparten gör det vet jag inte men för övrigt står sig avtalet, det är bara den delen man bryter ut, säger Witt.

Nu har kommunen två val.

— Följderna av domen, om den står sig, är att nu måste kommunen göra en upphandling av de 15 punkterna. Men vi kan också bygga ut från eget stamnät och då behöver vi inte göra det. Vilket som blir bäst är ett övervägande som IT-avdelningen får göra, säger Witt.

Om kommunen bygger ut själv undviker man offentlig upphandling eftersom det redan finns en upphandling gjord för stamnätet med en entreprenör redo att sköta utbyggnaden.

Oavsett vilket är detta inget som ska beröra enskilda kommuninvånare som väntar på bredband.

— Jag bedömer att det inte påverkar utbyggnaden av bredbandet till kommunens fastighetsägare över huvudtaget, man följer den utbyggnadstakt man har. På det sättet är det en bra dom som inte innebär någon försämring eller försinkning av bredbandsutbyggnaden till vanliga fastighetsägare, företagare eller fritidshusägare, säger Niklas Witt.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunInfrastruktur
Relaterat

Mest delat denna vecka