Blommenhof är ett fyrstjärnigt hotell i centrala Nyköping. Foto:

Flens kommunledning budgetplanerar på fyrstjärnigt hotell

Flen

Under onsdagen och torsdagen bokade kommunledningen i Flen in sig på Blommenhof hotell i centrala Nyköping.

Tillsammans med alla nämndordföranden, kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna och representanter från förvaltningarna ska budget för den nya mandatperioden planeras.

Konferensen ska ha varit inplanerad som ett uppstartsmöte för tjänstemän och politiker i arbetet med den kommande strategiska planen och budget under år 2022. Konferensen pågick från onsdagsförmiddag till torsdagen. Under natten valde flertalet politiker och tjänstemän att övernatta på fyrstjärniga hotellet Blommenhof.

– Det här är ett beslut som togs i fjol, att vi ska lägga upp det på det här sättet. Det är en ny mandatperiod, det är viktigt att man får möjlighet att prata ihop sig, man ska göra en strategisk plan till 2022 och för att få en uppstart på det så har vi valt att göra så här, säger Håkan Bergsten, kommunchef.

Är det viktigt att ha de här mötena på ett hotell, skulle man inte kunna ha det i exempelvis Skjortan?

– Ibland är det faktiskt viktigt att kunna komma undan och kanske inte sitta i en miljö där man konstant blir störd och då har vi upphandlat och använt oss av ett ramavtal för den här typen av verksamheter och det gjordes redan i höstas, säger Håkan Bergsten.

– Det är bra att politiker får möjlighet att sätta sig ner tillsammans för att diskutera de här frågorna, för att vi ska få till de rätta besluten och för att vi ska ha en bra miljö att skapa de förutsättningarna som behövs för att medarbetare ska kunna göra ett bra jobb.

Varför är det viktigt att lägga pengar på detta?

– Om man slarvar i ena ändan, slarvar med planeringsfasen, då kan vi hamna i en situation där man satsar pengar på fel saker och med fel prioriteringar. Målsättningen i det här fallet är att skapa de bästa förutsättningarna för hela mandatperioden fram till 2022.

I och med de nedskärningar som planeras i kommunens verksamheter, borde man inte spara pengar även på sådant här?

– Vi är extremt snåla i kommunen när det gäller sådant här, jämfört med andra kommuner. Det är min uppfattning. Det här uppstartsmötet genomförs en gång under mandatperioden, så man får slå ut den här kostnaden på fyra år. De beslut som man tar under den här konferensen, det handlar om miljardbelopp som de här politikerna sitter och fördelar. Om vi då lägger några tusenlappar för att säkerställa att den miljarden används på bästa sätt, då är det väl investerade tusenlappar, säger Håkan Bergsten.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunFlenEkonomiKommunalpolitikPolitikPolitiker
Relaterat