• Lotta Finstorp, M, ställde en fråga på kommunfullmäktige.
  • Tage Persson, C, är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och svarade på frågan. Foto:
1/

Foderbidrag till ridskolor efterfrågades

Flen

På kommunfullmäktige uppmärksammade Lotta Finstorp, M, att ridskolorna har fått det svårt efter sommaren torka.

Den extremt torra sommaren har lett till foderbrist för djurhållare. Lotta Finstorp, M, tog på fullmäktige upp att ridskolorna får extremt ökade foderkostnader som bara kan lösas genom höjda ridskoleavgifter eller höjda bidrag.

Lotta Finstorp ställde en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tage Persson, C, i ämnet. Hon undrade om nämndordföranden anser att ridskolarnas ekonomiska problem bör lösas, om den politiska majoriteten planerar att vidta åtgärder för att rädda ridsporten i kommunen.

Tage Persson svarade att en ridskola i kommunen redan har ansökt om ekonomiskt stöd till foder. Ansökan har beviljats av nämnden i veckan.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

FlenKommunalpolitikRidskola
Relaterat