Milica Eriksson och Anette Bodin Larsson är familjebehandlare på kommunen samt utbildare för COPE-utbildningen. Längst bak i bild syns deltagaren Angelika Lövgren, som är väldigt nöjd med kursen. Foto:

Föräldrar får utbildning i barnuppfostran

Flen

Utbildningar finns för de flesta områden i vårt samhälle men att plugga till förälder är inget som vanligtvis nämns i utbudet. Men numera finns möjligheten i Flen.

Kommunens socialförvaltning under ledning av familjebehandlarna Milica Eriksson och Anette Bodin Larsson har dragit i gång en föräldrautbildning enligt den kanadensiska COPE-metoden.

— Man delar upp det i antingen tonårsföräldrar eller för dem med barn tre till 12 år, nu har vi kört en tonårsgrupp. Men vi är inte här för att lära ut, utan mer hålla i gruppen och stärka den, säger Bodin Larsson.

Under hösten har gruppen setts vid tio tillfällen som varje varat i ungefär två timmar.

— Varje gång går man igenom en speciell strategi och vi visar en film utifrån barnperspektivet, sen tar man en diskussion kring den och hur man lyckas vara förebyggande. Ibland får föräldrarna välja sina strider, säger Eriksson.

Kursen är gratis och vänder sig till alla föräldragrupper.

— Många av strategierna man tar upp är saker som händer i vardagslivet. Att behålla sitt lugn, planera i förväg och att när man är mitt i stressen som förälder kunna behålla lugnet, säger Bodin Larsson.

Angelika Lövgren är en av deltagarna som känner att stödgruppen uppnått sitt syfte.

— Jag har mina problem med mina barn, andra har andra problem. Just det här att utvecklas genom att ge och ta tillsammans med andra har varit bra och gör att man kan knyta kontakter. Att vi haft olika familjeförhållanden för alla i gruppen har också varit intressant. Ibland känner man sig maktlös när hormonerna bara sprutar i kroppen på barnen, men man är inte ensam om att känna så, säger hon och fortsätter:

— Vissa exemplen har varit klockrena. Filmerna visar hur föräldrarollen kan bli jätteknasig, man har fått en aha-upplevelse om hur man kan ha gjort fel i situationer. Vi har också varit olika kulturer i gruppen men ändå tyckt ganska lika, sånt är också intressant. Man är ingen dålig förälder för man går på en sån här utbildning, jag tror det finns en förutfattad mening om det, säger Angelika Lövgren.

Informationen om kursen sprids via skolorna och nästa kurstillfälle sker i februari.

Utvecklat i Kanada

COPE är ett föräldrautbildningsprogram framtaget i Kanada som vänder sig till föräldrar med barn i åldern 12 till 18.

COPE kan översättas med att hantera eller klara av.

Målet är att utveckla föräldrarollen och stärka självförtroendet hos föräldrar, ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och skapa kontakter mellan föräldrar.

Dessutom vill man ge föräldrar praktiska och konkreta strategier för att hantera barn och ungdomar i vardagen.

Kursen är gratis att gå deltaga i.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

FlenSamhälleSocialtjänst
Relaterat