Hammarvallen i Flen kostar runt 12 miljoner i drift per år. Kommunens intäkter för uthyrning stannar på några hundra tusen, detta på grund av hyressubventioner. Foto:

Fritidschefen i Flen förklarar de låga bidragssiffrorna

Flen

På tisdagen skrev vi om att kommunen ger låga bidrag till föreningslivet. Nu ger fritidschefen en fördjupad bild av varför siffrorna är låga.

I undersökningen som Kolada, kommun- och landstingsdatabasen gjort på uppgifter från SCB och Riksidrottsförbundet, hamnar Flen på 16 kronor per invånare i bidrag till lokalt föreningsliv.

— Undersökningen handlade bara om det lokala aktivitetsstödet (LOK), då kan 16 kronor stämma men jag har en totalbudget på tre miljoner och inte bara 245 000 i budgeten för LOK. Det är andra siffror som måste med, vad vi har i budgeten är mer intressant än bidrag, säger Carla Swenson.

Här är stöden som ryms i kommunens budget:

Ledarutbildningsbidrag, 59 000, lokalt aktivitetsstöd, 245 000, driftbidrag, 1 535 000, samlingslokaler, 440 000, stipendier, 21 000, till nämndens förfogande, 100 000.

Undersökningen gjordes på 2016 års siffror, budgeten rör 2017, men enligt Carla Swenson ser siffrorna i stort sett likadana ut från år till år.

Inkluderas stödet som Barn-, Utbildnings- och Kulturförvaltningen ger hamnar man på sammanlagt över fyra miljoner i budgeterat föreningsstöd.

— Slår man ihop våra siffror och tar bort bidrag till samlingslokaler landar vi på runt 150 kronor per invånare, det är skillnad mot 16 kronor. Dessutom har vi haft de extra bidragen "Extra Föreningsbidrag" på totalt två miljoner och Kulturmiljonen. Alla stöden kan sökas av alla typer av föreningar, men driftsbidrag och LOK är det mest idrotts som söker, säger Swenson.

Siffran för "till nämndens förfogande" används till akuta händelser, som när Dunkers IF:s klubbhus brann ner, då fick klubben hela summan det året.

LOK baseras bara på antalet sammankomster en idrottsförening har, de får 30 kronor per godkänd aktivitet.

Mest delat denna vecka