Majoriteten överlägger vid en av många ajourneringar under torsdagens möte i kommunfullmäktige. Foto:

Fullmäktigemöte med budgetförhandlingar

Flen

Det var en lång dag för kommunfullmäktige, först ordinarie möte, sedan budgetmöte.

Diskussioner uppstod redan vid punkt ett. Sverigedemokraternas Per Grönlund hade motionerat att den svenska flaggan ska sättas upp permanent, i full storlek, i kommunala lokaler.

— Det verkar som om de har en rädsla för den svenska flaggan, sa Grönlund när motionen ifrågasattes. Den avslogs efter votering men däremot blev det ja på tilläggsyrkandet att kommunfulläktiges presidium ska se över användandet av flaggor i fullmäktigesalen.

Kommunfullmäktiges valberedning hade föreslagit att Emma Dahlin (M) skulle väljas till ledamot och förste vice ordförande i kommunstyrelsen samt oppositionsråd. Men efter en röstning där Dahlin segrade klart över Grönlund lyfte SD-politikern frågan att rösterna inte var giltiga eftersom Thomas Norander (M) inte lämnat sina uppdrag ännu.

Efter ajournering gav fullmäktiges ordförande Stefan Zunko Grönlund rätt i sak. Det stod i handlingarna att Norander var entledigad redan, men enligt Zunko var detta en felskrivning.

— Vi är olagliga om vi beslutar enligt detta, dilemmat är att Norander inte formellt är entledigad som ledamot ur kommunstyrelsen, sa Zunko och ifrågasatte varför SD inte tagit upp det felaktiga innan man genomförde röstningen.

Det hela slutade med att ärendet ogiltigförklarades och skickades tillbaka till valberedningen.

Efter lunch vidtog budgetdiskussionerna, yrkanden till majoritetens förslag lades in allt eftersom, vissa mer detaljrika än andra. Här är ett axplock av dem.

Inger Andersson (V) ville att man ska sträva efter mindre entreprenad på jobb som de egna kommuninvånarna likväl kan utföra. Hon yrkade också att social- och BUK-nämnd utarbetar mer stöd och utbildning till vårdnadshavare.

Andersson vill också satsa en miljon på utbildning för kommunalanställda, fördjupa demokratiarbetet med ungdomar och se en kampanj mot nedskräpning.

Majoriteten gav bifall för kampanjen och för stödet till vårdnadshavare, men inte för de andra.

Sven Bager (SD) vill satsa på ett två -lärarsystem, förbättrad brandsäkerheten i kommunen och ytterligare en miljon på det lokala näringslivet. Han fick avslag på alla sina yrkanden.

Jonathan Bejefalk (L) lyfte upp förslagen om belysning på alla busshållsplatser under rubriken trygghet och även fria busskort till alla över 65. Majoriteten avslog busskortsfrågan för att i stället bygga ut turtätheten och jobba för lägre biljettpriser. Det blev också avslag på belysningen.

Emma Dahlin (M) yrkade på att utreda om man kan införa Torsbymodellen och även en folkhälsoplanerare. Att göra en cykelväg mellan Flen och Mellösa, en gemensam myndighetsnämnd med andra kommuner och en större lekplats i Flen, tog hon också upp.

Torsbymodellen och folkhälsoplanerare nekades men cykelvägen fick stöd med reservationen att man ska kunna titta på alternativa vägar, inte tvunget över bron då det är en statlig väg. Även kommunsamverkan gillades och idén om en större lekplats, dock inte tvunget en som Dahlin nämnt utan kanske flera.

Berit Hyllbrandt (L) vill avsätta pengar till bygderåden och utöka näringslivskontoret med tre tjänster. Detta fick inget bifall av majoriteten.

Den strategiska planen och budgeten i sin helhet finns att läsa på flen.se.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

FlenKommunalpolitik
Relaterat

Mest delat denna vecka