• Kerstin Forsström är en av många grannar som har reagerat på företaget BelaVistas planer på att bygga två lägenhetshus i centrala Flen. Foto:
  • Det är det halva huset och huset längst till höger i bilden som kommer att rivas. Foto:
1/

Grannarna går emot företags byggplaner

Flen

På tisdag ska samhällsbyggnadsnämnden i Flen besluta om två byggnader med åtta bostäder ska få byggas på von Kraemers väg.

Grannarna är oroliga för hur deras bostadsområde kan komma att förändras.

Kerstin Forsström bor i området och hon är en av de som har reagerat på planerna på de nya husen.

Hon bor i ett radhus, mitt emot den tomt där man nu vill bygga lägenhetshus. Området består mestadels av villor, men också ett parhus och tre radhus.

Det är företaget BelaVista AB som har lämnat in den ansökan som kommer att behandlas på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde på tisdag. Enligt ansökan vill BelaVista riva de två byggnader som nu står på tomten, och i stället bygga två hus som båda har fyra lägenheter fördelade på två våningar.

— Merparten av oss som bor här tycker inte om det här förslaget. Det kommer inte att passa in i den här villastadsdelen och det kommer att bli alldeles för trångt. Det kommer förmodligen också bli mer ljud, här brukar det annars vara lugnt och tyst, säger hon.

Kerstin Forsström visar upp ritningarna på de planerade husen. På ritningarna finns också information om färgen på husen. Zinkgrå och antracitgrå, och i plåtmaterial. Det här är något som flera av grannarna har reagerat på. Många av husen i området är färgglada och flera av dem är runt 100 år gamla.

— Jag tycker att man ska anpassa nya byggnader till miljön och att kommunen är skyldiga att ta hänsyn till det, säger Kerstin Forsström.

På tomten kommer det enligt förslaget också att byggas en parkeringsplats med åtta platser, samt ett tillhörande förråd.

— Det kommer att bli mer trafik och det ligger en skola i närheten, så många barn går förbi här.

För Kerstin Forsström skulle BelaVistas planer bland annat innebära att de som bor i de nya byggnaderna har insyn rätt in i hennes radhus.

Fredrik Lindkvist bor i huset precis intill tomten där BelaVista vill bygga de nya husen.

— Tomten är ganska liten och det tog ett tag att smälta att någon har tänkt tanken på att bygga ett hus med åtta lägenheter där, säger han.

Huset han själv bor i är 108 år gammalt.

— Jag renoverade mitt hus för arton år sedan och för att få igenom bygglovet var jag tvungen att flytta ut fönstren för att det skulle passa en gammal stil. Att ha två plåthus precis intill de gamla husen känns inte bra. Som jag ser det är det inga problem att bygga något nytt där, men jag är för att man bygger ett vanligt hus eller tvåfamiljshus.

BelaVista planerar att göra fastigheterna större än vad som är tillåtet enligt stadsplanen som fastställdes 1974.

Karin Tibbelin, plan- och exploateringschef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Flen, hänvisar till förvaltningens förslag på beslut.

Där skriver de att ansökan bör beviljas, med motiveringen att utbudet på bostäder är mycket begränsat, och att den överskridande byggnadsarean inte är skäl nog för ett avslag. Vidare skriver de att de ser den grå färgen på husen som ett tillskott i variationen och att den speglar utvecklingen.

Tidningen har även sökt samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tage Persson utan framgång.

På tisdag tar samhällsbyggnadsnämnden beslut i frågan om BelaVistas ansökan ska beviljas eller inte.

Grannarna går emot företags byggplaner

Företaget BelaVista vill bygga två bostadshus med en parkering på en tomt där det tidigare varit en villa. Nu är grannarna oroliga för hur deras bostadsområde kommer att utvecklas.

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunBostad