Malmköping, Vadsbro och Bettna berörs av låga grundvattennivåer. Foto:

Grundvattnet lågt – restriktioner råder

Flen

På vissa orter i kommunen bör man hushålla med vattnet.

Generellt sett brukar grundvattnet stiga under höst och vinter, men fjorårets nederbörd var magrare än normalt i delar av Svealand.

Sörmland Vatten och länsstyrelsen kontrollerar ständigt förändringar i grundvattennivån och Flens kommun följer också utvecklingen.

— Vi förhåller oss till de nationella myndigheternas information. Sveriges Geologiska Undersökning tar fram bilder för varje månad som kan påverka både kommunalt vatten och enskilda brunnar. De uppmanar alla att spara vatten, men det är en generell bild av stora delar inte minst Svealand, säger beredskapssamordnaren Andrej Börjesson.

I Flens kommun berörs Malmköping, Vadsbro och Bettna av det låga vattenståndet.

De boende i och omkring dessa orter som har kommunalt vatten uppmanas att spara på dricksvattnet. Ett sätt kan vara att spara regnvatten i tunnor för att använda till vattning av trädgårdar, tipsar Sörmland Vatten om.

För att inte vattennivån i Båven ska sjunka för lågt har länsstyrelsen beslutat om att dammluckorna vid Sibro kvarn ska vara stängda.

Läs mer om dessa ämnen

Samhälle

Mest delat denna vecka