Katrineholm har fått sin första digitala läkarmottagning. "Här får man den tid man behöver med sin läkare, säger Annika Haraldsson, apotekschef på Lloyds, där mottagningen finns.

Här är Katrineholms första digitala läkarmottagning

Katrineholm

Sedan två veckor tillbaka finns en digital läkarmottagning på Lloyds apotek i köpcentret Kvarnen. Inom landstinget har vissa vårdcentraler på prov infört läkare på distans. Men från patienthåll möts de av blandade känslor.

— Det är en lättakut kan man säga, förklarar Annika Haraldsson, Apotekschef på Lloyds i Kvarnen.

I det lilla patientrummet finns en surfplatta där man kan få kontakt med en läkare via videolänk. Man kopplar upp sig med sin e-legitimation, får först svara på frågor om vilka besvär man söker hjälp för. Sedan betalar man sin patientavgift och väntar på att bli uppringd av en läkare.

— De som prövat har fått vänta mellan fem och tio minuter, ibland upp till en kvart, berättar Annika Haraldsson, som haft flera nöjda besökare hos videoläkaren.

— En kvinna sökte hjälp för ögoninflammation och fick hjälp direkt, i stället för att behöva vänta en vecka på att få tid hos vårdcentralen, berättar Annika Haraldsson, som inte ser några nackdelar med tekniken.

— Här får man den tid man behöver med sin läkare, säger hon.

Men allt kan man inte få hjälp med hos videoläkaren. Har man sådana besvär som kräver ordentlig undersökning eller provtagning hänvisas man i stället till vårdcentralen.

Inom landstinget Sörmland pågår ett pilotprojekt med digitala vårdcentraler - men bara vid redan påbörjade vårdkontakter. Patienten får då kontakt via video med den person man redan har en vårdrelation med.

— Det ska vara ett komplement till ordinarie besök, säger Mats Henningsson, samordnare på landstinget. .

En målsättning med vården på distans är att den ska vara lika bra som ett besök i verkligheten.

— Men där har vi märkt en viss skepsis från patienter, som hellre vill träffa vårdpersonalen i verkligheten, säger han.

Ingen av Katrineholms vårdcentraler finns med i pilotprojektet och det går inte att säga när tekniken kommer att finnas på någon av dessa.

— Jag är positiv till att vi ska hänga med i den tekniska utvecklingen. Sedan ska det göras i former som blir både säkra och bra ur vårdperspektiv och medicinskt perspektiv, säger Helena Gustafsson, verksamhetsansvarig för vårcentralen Linden.

— E-tjänster ligger i tiden och jag tror att våra patienter vill ha ett varierat utbud. Men jag kan se en risk för att det inte blir samma engagemang för patienten om det inte är en personlig kontakt och att vårdpersonalen inte tar riktigt samma ansvar, funderar Patrik Fridlund, verksamhetsansvarig för vårdcentralen Nävertorp.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

KatrineholmSjukvård
Relaterat