Kommustyrelsens förslag till att avstå från att införa den så kallade "Skönsmomodellen" inom hemtjänsten i Flen ledde till debatt under torsdagens kommunfullmäktige. Foto:

Hemtjänstfråga väckte debatt i kommunfullmäktige

Flen

Personalsituationen på hemtjänsten och den så kallade Skönsmomodellen väckte debatt när kommunfullmäktige sammanträdde i Stora Manschetten på torsdagen.

Under fjolåret fick socialnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att införa den så kallade Skönsmomodellen inom den nuvarande hemtjänstverksamheten i Flen. Modellen, som först infördes i Skönsmon i Sundsvall, innebär att personalen inte är lika bunden till ett detaljerat tidsschema utan utgår från brukarens behov med fokus på personalkontinuitet, omsorgskontinuitet och tidskontinuitet.

Efter genomförd utredning beslutade socialnämnden i januari att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avstå från att införa modellen i Flen.

Under torsdagens kommunfullmäktigesammanträde presenterades kommunstyrelsens förslag till avslag, vilket ledde till debatt.

Kaj Johansson (V), pekade på att förstudien om modellen inte var diareförd och begärde att ärendet skulle skickas tillbaka till nämnden för en fördjupad studie innan beslut skulle fattas.

– Det är angeläget att vi kommer tillrätta med de stora problem vi har inom hemtjänsten och i antalet sjukskrivningar hos personal. Många ur personalen tycker inte att deras arbetssituation är rimlig. Det är märkligt att förstudien inte är diarieförd, jag vill ha svar på varför och uppmanar till återremiss för att komplettera med förstudien, sa han.

Inger Andersson (V) ville också att man skulle titta mer på möjligheterna att införa modellen i Flen.

– Vi har roddat mycket när det gäller hemtjänsten och det är svårt att komma fram till en lösning. Många i personalen har känt sig stressade, vi måste göra något radikalt för att förändra detta. Modellen innebär att personalen kan planera och förändra situationen med brukarens bästa som utgångspunkt.

Socialnämndens ordförande Daniel Ljungkvist (S), svarade med hänvisning till socialnämndens förslag om att "i det pågående utvecklingsarbetet inom hemtjänsten ändå beakta de inslag i Skönsmomodellen som utifrån Flens kommuns förutsättningar är möjliga att genomföra och förväntas ge positiva effekter".

– Du Kaj, tar upp det positiva med modellen. Det tycker jag att vi har svarat på. Jag yrkar bifall, sa han.

Kaj Johansson begärde att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras, men voteringen resulterade i avslag och kommunfullmäktige gick på socialnämndens linje.

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunHemtjänst