Jill Dunker är engagerad i Malmköpingsortens hembygdsförening, Malmabygdens byaråd och Malmköpings samråds- och ortsutvecklingsgrupp. Foto:

Jill Dunker vill ha ett servicehus för äldre

Malmköping

Jill Dunker är engagerad i hembygdsföreningen, byarådet och ortsutvecklingsgruppen i Malmköping. Hon vill se ett servicehus där man samlar vårdpersonal och äldre men tycker också att nyanländas villkor är viktiga.

Jill Dunker vill fråga politikerna i Flen:

– Kan ni lova att hjälpa nyanlända in i samhället och vad tänker ni göra för dem? Det görs mycket men det är för lite. Hur ska man få bukt med utanförskapet bland unga invandrare? De har samma drömmar som våra svenskfödda ungdomar men har de samma möjligheter? Invandringspolitiken är inte bra som den är just nu. Det är ingen lätt fråga men om inte Sverigedemokraterna ska vinna valet måste andra partier ta tag i frågan.

En annan fråga som engagerar Jill Dunker är äldreomsorgen.

– Varför anställer kommunen bara undersköterskor inom äldrevården? Vårdbiträden är en stor grupp som behövs inom vården. Personalen som jobbar inom exempelvis hemtjänsten gör ett fantastiskt jobb men de är för få och har väldigt lite tid hos varje brukare. De äldre sitter ofta ensamma och det enda besöket de får är hemtjänsten. Det är först när de äldre är så sjuka att de inte har någon glädje av umgänge på ett äldreboende, som de får en plats där. Kommunen skulle behöva ha ett servicehus där man samlar vårdpersonal och brukare, för att lösa en del av bemanningsproblemen och samtidigt ge en god omvårdnad av de äldre i kommunen.

– Kan ni lova att anställa vårdbiträden för att avlasta undersköterskorna inom äldreomsorg och hemtjänst?

– Kan ni lova att bygga ett servicehus, där äldre får bo även innan de är så sjuka att de inte har någon glädje av umgänge?

Har du bestämt hur du ska rösta?

– Nej det har jag inte gjort. Jag ska sätta mig in i de olika partiernas program och därefter göra ett val. Jag känner att det är jätteviktigt i detta val, säger Jill Dunker.

Ställ frågorna här – politikerna har lovat att svara.

Ställ din fråga till politikerna

Med en månad kvar till valet lanserar Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning #kandulova.

Ställ frågorna här – politikerna har lovat att svara.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Flen#kandulovaKommunalpolitikVal 2018
Relaterat