Kaj Johansson, ordförande i Vänsterpartier Flen.

Kommunpolitiker eniga om kulturhus

Flen

Samtliga partier i kommunfullmäktige är för ett kulturhus i Flen. Det framgår av svaren på tidningens valsajt #kandulova, där en kommuninvånare ställer frågan till kommunpolitikerna.

Kan du lova att arbeta för att ett kulturhus organiseras tillsammans med föreningar, kulturföretag och enskilda i Flen? Så lyder en av frågorna som har ställts till kommunpolitikerna på Eskilstuna-Kurirens valsajt #kandulova.

Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige svarar ja på att arbeta för etableringen av ett kulturhus i Flens kommun. För Vänsterpartiet är det viktigt ur flera aspekter, inte minst för integrationen.

– Dels har kulturen ett värde i sig, det är ett språk som alla talar och en kulturell upplevelse betyder mycket för både publik och utövare. Dels är det också så att kulturen ofta är en av de bättre integrationspolitiska åtgärder man kan ägna sig åt. Flens världsorkester och The Culture House är ett jättebra exempel på det, men det gäller all kultur i kommunen, säger Kaj Johansson, ordförande i Vänsterpartiet Flen.

Kaj Johansson tror också att en verksamhet, som organiseras tillsammans med föreningar, kulturföretag och enskilda i Flen, skulle bidra till samhällsutvecklingen och eventuellt resultera i att fler får jobb.

– Att barn och ungdomar får ägna sig åt kultur stärker samhällsutvecklingen där den verksamheten finns. Efter att Flens Världsorkester och The Culture House har varit i gång i ett par år, har det lett till att några av deltagarna har fått jobb.

Var skulle ni vilja att ett sådant kulturhus skulle hålla hus?

– Vi har en väldigt bra början till ett kulturhus med The Culture House och vill gärna att den utveckling som har påbörjats där ska få fortsätta. Jag tror personligen att det är bra att det inte är kommunen som är huvudman utan att det bedrivs av civilsamhället, som det gör i dag.

Hur bör det finansieras?

– Att kommunen måste vara med och stödja en sådan verksamhet är klart. Vi ser gärna en verksamhet som får stöd från många olika håll. Det skulle kunna vara stöd från länsstyrelsen, integrationspengar, EU-pengar eller arvsfonden.

Moderaterna, som också svarat ja på frågan, anser att kraften finns i samarbetet.

– Det är det viktiga och intressanta. Civilsamhället och föreningslivet gör ett otroligt bra jobb med engagemang och kreativitet och har en enorm kraft. Man blir lite för liten att göra något själv, det finns föreningar med små resurser och enmansföretag som har svårt att göra något på egen hand. Så har vi kommunen där kulturen bara är en av de sakerna vi arbetar med, det vore bra om vi kunde samarbeta, säger Emma Dahlin, gruppledare för Moderaterna i Flen.

Hur tänker ni att det ska finansieras och har ni förslag på en lämplig plats?

– Jag tror att kommunen själv äger ganska många lokaler som man först och främst kan titta på. I den här typen av frågor brukar det finnas mycket önskemål bland vår befolkning, så det är viktigt att det ligger som ett naturligt inslag i den tätort man är i.

– Jag tror vi får titta utanför vår egen plånbok. I ett inledande skede får titta på resurser utifrån, ideella föreningar kan få stöd från olika håll, som allmänna arvsfonden. Men den långsiktiga planen är att det ska kunna stå på egna ben, annars vet jag inte om det är hållbart, säger Emma Dahlin.

Hur övriga partier i kommunfullmäktige svarat på frågan, kan du läsa på kandulova.sormlandsmedia.se.

VILL DU STÄLLA EN FRÅGA TILL POLITIKERNA?

Gå in på sajten kandulova.sormlandsmedia.se. Klicka på Skicka fråga. Där skriver du in din fråga som ska börja med "Kan du lova". Frågan kan som längst vara 140 tecken lång.

Du behöver uppge ditt namn och kontaktuppgifter till oss men behöver inte skriva under med ditt namn, du kan använda signatur.

Frågan ska gälla det politikerna i kommun eller landsting styr över, som vård, skola eller kommunikationer.

Frågorna publiceras efter hand.

Följ hur svaren på frågan du ställt kommer in på samma sajt. Du kan också dela din fråga, och politikernas svar, i sociala medier.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunFlen#kandulovaVal 2018
Relaterat