Bilden är tagen förra året när Christer Wigerblad på Sörmland Vatten vrider på vattnet från Katrineholm till Vingåker. Foto:

Kraftig höjning av VA-taxan i Flen

Flen

Nu blir det till att spara på vattnet om man vill strama upp hushållsbudgeten.

Från och med i lördags gäller en ny VA-taxa i Flen, en taxa som kommunfullmäktige beslutade om i maj månad.

Och det är en rejäl höjning.

Typhus A definieras som ett bostadshus som förbrukar runt 150 kubikmeter vatten per år, för det hushållet blir det 176 kronor mer att betala varje månad.

Typhus B är, med samma definition gjord av Svenskt Vatten, ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2 000 kubikmeter. För varje lägenhetsinnehavare betyder den nya taxan en månadsökning med 106 kronor.

Anledningen till höjningen är investeringar, Sörmland Vatten nämner i sitt pressmeddelande bland annat ombyggnationen av reningsverket i Flen, bygget av överföringsledningen av drickvatten från Flen till Katrineholm samt överföringsledningar även mellan Malmköping och Flen.

Det finns i nuläget inga planer på att höja taxan för de två nästkommande åren.

Läs mer om dessa ämnen

Sörmland vattenFlenSamhälle

Mest delat denna vecka