Oxana Erixon är ordförande för Liberalerna i Flen.

Liberalerna i Flen kan tänka sig att döpa om kommunen

Flen

Liberalerna i Flen är positiva till ett namnbyte på kommunen. Det svarar partiets ordförande Oxana Erixon på Eskilstuna-Kurirens valsajt #kandulova, där kommuninvånarna ställer direkta frågor till politikerna.

På tidningens valsajt #kandulova, kan du som kommuninvånare ställa direkta frågor till de lokala politikerna och få svar.

I veckan ställde en kommuninvånare frågan "Kan du lova att byta namn på kommunen? Båvens kommun vore ett bra namn tycker jag. Ett nytt namn skulle kunna markera en nystart för kommunen".

Frågan fick positiv respons från Liberalerna i Flen, som har diskuterat frågan om ett eventuellt namnbyte internt under året. Oxana Erixon, som svarade ja på frågan, menar att namnet Flen inte omfamnar hela kommunen.

– Vi Liberaler brukar säga att vi heter vad vi är, det är så vi tänker. Namnet Flen speglar tyvärr inte alla fantastiska kommundelar vi har, som Sparreholm, Malmköping, Dunker, Mellösa med flera. Flen är så mycket mer än bara tätorten Flen, säger Oxana Erixon.

Hon tror att ett eventuellt namnbyte skulle kunna leda till större samhörighet i kommunen.

– Jag tror att det skulle vara mer inkluderande med ett namn som de som bor i de andra kommundelarna också känner tillhörighet till.

Att byta namn från Flen, som hon tycker har blivit negativt laddat under åren, kan också locka fler till kommunen, menar Oxana Erixon.

– Som marknadsföringsnamn tror jag också att Flen är mindre bra, det har tyvärr fått en negativ laddning under åren. Vi började diskutera namnbyte när vi pratade om vad man kan göra för att locka fler till kommunen. Vi har en enorm potential eftersom människor vill flytta till landsbygden.

På bygg- och bomässan i våras hade partiet en enkät om vad kommunen borde heta. Enligt Oxana Erixon var majoriteten av de som svarade på enkäten positiva till ett namnbyte.

– Först fick man svara ja eller nej på om man tyckte att namnet Flen speglade hela kommunen och om man ville byta namn. Sedan fanns det alternativ på förslag om vad kommunen borde heta. Båvens kommun fanns också med, men var inte så populärt. Många svarade att de tyckte att Stenhammars kommun var ett bra namn.

Övriga partier som har svarat på frågan på sajten är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Samtliga har svarat nej.

Centerpartiet svarar att ett namnbyte är ett omfattande arbete som skulle innebära stora kostnader för nytt profilmaterial med mera, resurser som partiet hellre använder för att bygga vidare på det arbete som de ser som viktigt för kommunen.

Hur ser Liberalerna på de kostnader ett eventuellt namnbyte skulle innebära?

– Det är en kostnad men en satsning innebär samtidigt att man öppnar upp för nya företag och barnfamiljer och lyfter hela kommunen. Vi vill visa upp hela kommunen och kommunens namn ska vara inkluderande för alla. Vår enkät visade att många tycker som vi.

VILL DU STÄLLA EN FRÅGA TILL POLITIKERNA?

Gå in på sajten kandulova.sormlandsmedia.se. Du kan också gå in på ekuriren.se och klicka dig vidare därifrån till sajten. Klicka på Skicka fråga. Där skriver du in din fråga som ska börja med "Kan du lova". Frågan kan som längst vara 140 tecken lång.

Du behöver uppge ditt namn och kontaktuppgifter men behöver inte skriva under med ditt namn, du kan använda signatur. Frågan ska gälla det politikerna i kommun eller landsting styr över, som vård, skola eller kommunikationer.

Frågorna publiceras efter hand.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunLiberalernaFlen#kandulovaValVal 2018
Relaterat