Förvaret i Flen. Foto:

Migrationsverket ligger efter – nya förvaret i Flen dröjer

Flen

Den 1 oktober var det tänkt att förvaret i Flen skulle ha byggts ut och fått plats med ytterligare 40 förvarsintagna. Men det kommer inte att ske.

Förmågan att ta emot fler personer i förvaret kommer på ett direkt uppdrag från regeringen. Ett uppdrag som sektionschef Owe Hammarling på förvaret i Flen nu tvingas konstatera att de inte kommer kunna lösa.

— I det här läget vi är nu klarar vi inte av uppdraget. Det är klart det är frustrerande, det tror jag de flesta som är inblandade i denna process känner, säger Owe Hammarling.

Processen är tudelad, dels själva utbygganden av lokalerna och dels personalrekryteringen av ungefär 60 personer.

— Anställningarna har rullat på, de första har kommit och ligger under ett gediget utbildningsprogram. Inte alla 60 men vi har anställt ett 30-tal medarbetare hittills på olika positioner. Just nu har vi ett litet break med tanke på att byggprocessen inte kommit så långt som vi önskat, till den 1 oktober hinner vi definitivt inte öppna, säger Hammarling.

Anledningen till att upphandlingsprocessen stagnerat är att inga byggföretag har nappat.

— Lokalförsörjningsenheten sköter upphandlingen och det har inte kommit in några anbud innan anbudstiden gick ut. Det innebär att man nu nog sitter och funderar på hur man tar nästa steg. Ska man gå ut med en ny förfrågan och vidga den eller finns det andra förslag, säger Owe Hammarling som inte kan spekulera i hur detta nästa steg ser ut eller en ny deadline för det uppgraderade förvaret.

— Detta är något som går på beredning hos operativa chefer och har med lagen om offentlig upphandling att göra, men jag är inte insatt i hur man kan göra nu.

Var gör de nyanställda i väntan på lokalutbyggnaden?

— Nu pågår utbildning så de har att göra, men om det drar ut på tiden har vi diskuterat behov där de kan hjälpa till och stötta upp med åtgärder som kan underlätta andra delar av verksamheten. En del vi tittat på är att sätta de nya på driften av förvarsenheten och lyfta ut den mer erfarna personalen, säger Hammarling som dock vilar på hanen i nuläget.

— Vi vill väl avvakta just nu och se vad som händer med vilken process man går vidare så vi inte hoppas på något som vi får ändra snart igen.

Att det nya förvaret dröjer innebär också att de redan förvarstagna fortsätter att bo trångt.

— Den organisation vi haft hittills blir kvar och de märker ingen skillnad förutom att vi gått ner i beläggning om vi fått de nya platserna. Det är trångt och inte bara hos oss, i dagsläget är det fullt på alla förvarsenheter landet, säger Owe Hammarling.

Läs mer om dessa ämnen

MigrationsverketArbetsmarknad

Mest delat denna vecka