• Moderaterna, längst fram från vänster; Katarina Lagerstedt, Sven-Gunnar Johansson och Emma Dahlin. Längst bak Lotta Finstorp till vänster och bredvid henne Lisbeth Brevig. Foto:
  • Jonathan Bejefalk, Berit Hyllbrandt och Oxana Erixon med Liberalernas skuggbudget. Foto:
1/

Moderaterna och Liberalerna presenterar sina skuggbudgetar

Flen

Nu kommer de borgerliga oppositionspartierna Moderaterna och Liberalerna med sina repliker till majoritetens förslag till strategisk plan 2018-2021 och budget för nästa år.

Satsningar på folkhälsan, mer gemensam miljökontorsförvaltning och äntligen en cykelväg mellan Flen och Mellösa. Det är tre av punkterna i Moderaternas skuggbudget. Partiet har valt att stolpa upp skuggbudgeten i tio uppdrag inom sex områden, trygghet, integration, jobb och näringsliv, skola, attraktiv arbetsgivare och övrigt. Två av uppdragen betecknar Moderaterna själva som skarpa.

— LOV:en (lagen om valfrihetssystem) och cykelväg mellan Flen och Mellösa. Det är dags för socialnämnden att presentera en utredning på vad LOV:en skulle innebära. Det handlar om valfrihet för individen men även att nya och små företag kan växa fram, säger Emma Dahlin, Moderaternas gruppledare.

— Förra året gjordes en cykelväg mellan Grinda och Malmköping. Vägen bort till Mellösa är redan så bred så det handlar om några kilometer. Det kan också kopplas till folkhälsan, säger Sven-Gunnar Johansson.

Just folkhälsan är en stor del som Moderaterna vill fokusera på.

— Vi tror man behöver en fysisk person som kan arbeta strategiskt med den strategi som Regionförbundet tagit fram. I den pratar man också om folkhälsa och forskning visar kopplingen mellan dålig folkhälsa, låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet, säger Dahlin.

— Arbetsförmedlingens analyser säger att det inte bara är nyanlända som är arbetslösa, här finns också de som inte gått ut gymnasiet och de som varit långtidsarbetslösa i mer än 24 månader. Det i sig har gett ohälsa och vi har en jätteutmaning att hjälpa dem som bott här väldigt länge också. Det goda livet i Flen måste vara gott för alla, säger Lotta Finstorp och leder in folkhälsan i nästa uppdrag.

— Det är därför vi har ett förslag om attraktiv arbetsgivare. Idag med arbetstagarens marknad inom offentlig sektor när man kan jobba överallt tittar man på hur villkoren ser ut från pendling till annat. Vi har tittat på hur Torsby och Årjäng jobbat, de är urduktiga med låga sjukskrivningstal och då vill vi att man ska se hur vi kan göra liknande här. Att inventera jobb i kommunen som inte blir gjorda eller som görs av någon som stressar ihjäl sig för att hinna med dem, jobb som ger en fot in på arbetsmarknaden.

De vill också se om man kan spara skattemedel på ökad samverkan med Sörmlandsgrannarna.

— Det finns massa varianter på det redan och vi ger i uppdrag att titta på vilka kommuner som kunde vara vettigt att samarbeta med så man gör en gemensam myndighetsnämnd på miljö och eventuellt livsmedel, säger Lisbeth Brevig.

Inom skolväsendet vill Moderaterna ha en rektor per skola.

— Vi har jättemånga bra rektorer idag men de måste ges möjlighet att göra sitt pedagogiska uppdrag. De flänger mellan skolorna och måste hinna sätta sig in i olika saker. Vi vill se för- och nackdelar och sätta det i proportion till vad det blir för kostnad, säger Katarina Lagerstedt.

Liberalerna har också presenterat sin skuggbudget, två saker de lyfter fram är arbetet med ortsutvecklingen samt näringslivskontorets förutsättningar.

Partiet har tidigare yrkat på att ortsutvecklingen ska drivas av eldsjälar på orterna, majoriteten har istället velat anställa en övergripande strateg. En anställning de styrande dessutom vill avvakta med att göra tills det att den nya översiktsplanen är klar nästa år.

Liberalerna föreslår att pengar tas ur kommunstyrelsens sparkassa för oförutsedda händelser för att stärka upp bygderåden.

"För att verkligen visa att vi uppskattar deras arbete och att eldsjälarnas arbete är positivt för kommunens utveckling vill vi avsätta 100 000 kronor per bygderåd år 2018." skriver de i sin budget.

"Låt eldsjälar driva igenom sina idéer, föda kreativitet och framåtanda. Det är människor som är grundstenar för kommunens framgång."

Näringslivskontorets förutsättningar vill Liberalerna också se förändras. De vill att kontoret döps om till Näringslivs-/Utvecklingskontoret och att man förstärker det med tre tjänster. De skriver:

"En av dessa personer bör vara en person/bidragsansvarig som har expertis på att söka bidrag från EU, stat och region för utveckling inom alla kommunens förvaltningar."

I övrigt kan nämnas att Liberalerna yrkar att samtliga busshållplatser i kommunen förses med belysning och att alla barn och ungdomar som vill ska få gratis busskort. Detta för att barn och unga lättare ska kunna delta i fritidsaktiviteter och välja den skola de vill gå på.

Liberalerna vill också se att Flens Bostad AB säljer av en tredjedel av sitt fastighetsbestånd för att frigöra kapital till upprustning av det kommunala bostadsbeståndet, samt att alla kommunens orter får minst en offentlig toalett var.

Under torsdagens extra långa kommunfullmäktige får båda partierna möjlighet att lägga fram sina yrkanden när majoritetens förslag gås igen. Punkt för punkt.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunModeraternaPolitik
Relaterat

Mest delat denna vecka