De som har skrivit under motionen är moderaterna Emma Dahlin, Sven-Gunnar Johansson, Katarina Lagerstedt, Thomas Norander samt Lisbeth Brevig och Lotta Finstorp som saknas på denna bild.

Moderaterna vill se aktivt skolval

Flen

Moderaterna tycker att det ska vara obligatoriskt för alla elever och deras föräldrar att aktivt välja skola. Därför lämnade partiet på torsdagens kommunfullmäktige in en motion där Moderaterna yrkade att frågan ska utredas.

Nu vill Moderaterna i Flen att alla föräldrar och barn ska välja skola från och med förskoleklass. Partiet vill att det ska vara obligatoriskt för alla att välja. På torsdagens fullmäktige la Moderaterna fram en motion där de yrkade att förutsättningarna och konsekvenserna av att införa ett aktivt skolval ska utredas.

"Det fria skolvalet är en möjlighet att bryta ett socialt arv och bryta den bostadssegregation som bidrar till en segregerad skola", skriver Moderaterna i motionen.

Partiet vill att alla föräldrar och barn får information om skolor, både kommunala och fristående skolor, i god tid före att de ska göra skolvalet. Informationen ska ges på flera språk.

Vidare vill Moderaterna också samtidigt se över reglerna kring skolskjuts. Partiet menar att reglerna kring skoltaxi inte får begränsa det fria skolvalet.

Kommunfullmäktige beslutade att motionen får ställas och att den ska beredas av kommunfullmäktiges presidium.

Tidningen har nyligen skrivit om att föräldrar som i dag har sina barn på friskolor i dagsläget har svårt att beviljas skolskjuts.

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

ModeraternaFlenKommunalpolitik
Relaterat