Förvaret i Flen. Foto:

Narkotika på Migrationsverkets förvar återkommande problem

Flen

Förekomsten av droger och drogpåverkade personer på Migrationsverkets förvar i landet är ett ständigt problem. Även förvaret i Flen är drabbat.

När tidningen Metro nyligen gjorde en genomgång av narkotikaproblemen på Migrationsverkets förvar sa Torbjörn Nyberg, chef över förvaren, så här:

— Det är ett ökande bekymmer. Den bild som jag får förmedlad till mig är att vi har en allt högre andel missbrukande förvarstagna.

Från 1 september 2016 och ett år framåt rapporterades 48 incidenter med narkotika eller misstankar om narkotikapåverkade personer. Därför vill myndigheten få till stånd en lagändring så att förvarets personal får större befogenheter att kroppsvisitera besökare och intagna.

Förvaret i Flen är inte förskonat från detta problem.

— Min upplevelse här är att drogproblemet varierar över tid. Under vissa perioder kan det vara ganska lugnt och vi ser få tecken på att det sker införsel av narkotika och andra droger. Under andra perioder är det tydligt att man på olika sätt försöker att få in narkotika på avdelningen. Under de perioderna hittar vi också ”bongar” undangömda på olika ställen, säger sektionschefen Owe Hammarling och menar att variationen bottnar i vilka som är förvarstagna och deras tidigare historia av droganvändning.

— Det är inte vår uppfattning att man börjar med droger här utan att man tar med sig, eller åtminstone försöker ta med sig, ett redan pågående missbruk in på förvarsavdelningen. Eventuella påträffade droger polisanmäls alltid och polisen omhändertar dessa och beslutar om eventuell utredning kring ett sådant ärende. Om någon förvarstagen kan antas vara drogpåverkad inne på avdelningen fattar vi ett beslut om avskiljande och personen hålls då separerad från övriga förvarstagna så länge som berusningen pågår.

Har ni gjort några åtgärder för att hålla drogerna borta?

— De verktyg vi har för att motarbeta införsel och användning av droger är visitationer av de förvarstagna när man till exempel haft besök och vid andra tillfällen om vi misstänker att personen bär på sig något som man inte få inneha på avdelningen. Vi beslutar i vissa fall, oftast när det tidigare inträffat någon händelse i samband med obevakat besök, att nästa gång bevaka besök till en viss förvarstagen, säger Hammarling.

Vid bevakning är två ur personalen med i besöksrummet och besökaren och den förvarstagne får inte ha fysisk kontakt

— Vi har i dagsläget inget lagstöd för att ta reda på vad en besökare bär med sig in på besöksavdelningen. Om vi fick den möjligheten så är det min övertygelse att vi skulle kunna stävja en hel del av den här problematiken. Kroppsvisitation, besöksövervakning och avskiljande är myndighetsbeslut som dokumenteras i ett överklagningsbart beslut.

På förvaret gör man regelbundna visitationer av utegårdarna för att se till att inget kastats in utifrån, något som har hänt. Detta sätt att få in droger eller rymningsverktyg begränsas i och med de nya avdelningarna som har börjat byggas.

— Det kommer finnas ett perimeterskydd runt de tre avdelningarna som är sex meter högt. Möjligheten att kasta in saker på utegårdarna kommer då minska betydligt. Vi kommer också att ha bättre kontroll på vilka som vistas i direkt närhet av förvarslokalerna på de avdelningarna, säger Owe Hammarling.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

MigrationsverketFlen

Mest delat denna vecka

Relaterat