• Här i hörnet av Hantverkaregatan och Norra Kungsgatan har FBAB planer på att bygga ytterligare ett lägenhetshus. Foto:
  • FBAB:s vd Arne Fältin. Foto:
1/

Positiva siffror för bostadsbolaget

Flen

Flens allmännytta bostadsbolag, FBAB, presenterar en årsrapport för 2016 som är munter läsning. Men det finns skäl att inte korka upp champagnen i förtid.

— Det är ett bra resultat, kanske för bra med tanke på underhållsbehovet framöver, säger vd Arne Fältin.

Vinsten 2016 uppgår till strax över 4, 1 miljoner, att jämföra med 2,5 miljoner 2015. Detta tillskrivs ändrade redovisningsregler, en relativt varm och snöfri vinter samt att det finns få tomma objekt i beståndet.

— Vakanserna är fortsatt låga och trevliga, vi har haft mycket tomt under årens lopp. När jag började -94 hade vi börjat få vakanser, det steg till 22 procent 1999 och det var inte lätt att få ihop siffrorna. Men vi sålde en del hus, gjorde om några och rev en del. Sakta men säkert gick det neråt, nu är det nere under tre procent, säger Fältin.

Nu när trycket på lediga bostäder har ökat är problemen snarare de omvända.

— Pudelns kärna är att hitta vettiga lösningar de som inte har så stora inkomster, de som efterfrågar lägenheter allra mest har inte råd att betala för nyproduktion.

FBAB arbetar vidare mot att få i gång flyttkedjorna och har tre tomter disponibla för nybyggnation.

— På kvarteret Städet där vi nyligen byggde har vi ytterligare en byggbar del av tomten, närmare Norra Kungsgatan. Problemet är att det är en del trafik så man måste hitta bullerlösningar.

Tomt nummer två heter "Pokalen" och är den grusparkering som ligger nedanför Sagabiografen.

— Här vill vi bygga ett hus till men det har varit annan verksamhet där tidigare, bland annat en bilverkstad och kemtvätt i närheten, så det behövs mer undersökningar av marken och ändringar i detaljplan först. Vid punkthusen på Sveavägen och Floragatan finns det möjlighet att förtäta på samma tomt, i backen ner mot Sveaparken, nära Stadshuset.

Men även marknaden styr innan spaden kan sättas i backen.

— Vi jobbar dagligen för att få fram mark och kunna trycka på knappen om förutsättningarna är rätt. Men man måste ha efterfrågan och ekonomin på projekten och det är en massa om, säger Fältin som även nämner aviserade prishöjningar på el och vatten som något att ta höjd för i det framtida arbetet.

Och så var det det här med underhållet.

— Vårt bestånd är i genomsnitt nästan 50 år gammalt. Det behöver bytas rörstammar, tak, fönster och fasader. Det jobbar vi mycket med så det är inte bra med för bra resultat, vi hade hellre haft pengar till underhåll.

Varm- och kallhyran som FBAB tar ut höjdes med 0,75 procent i början av 2016, årets höjningar är inte fastställda ännu.

Snart 20 år som vd

Flens Bostads AB ägs till 100 procent av Flens Kommun.

Företaget har 22 heltidsanställda och en deltidsanställd.

FBAB har 65 fastigheter, varav 49 ligger i Flens tätort, med totalt 1 743 bostadslägenheter.

Vd är Arne Fältin, en post han innehaft sedan november 1998.

Styrelsen är utsedd av Flens kommunfullmäktige, ordföranden heter Ebbe Näslund.

FBAB:s vinst för 2016 blev 4 119 927 kronor.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

FlenSamhälleNäringsliv
Relaterat

Mest delat denna vecka