Charlotte Kvarnhem är projektledare för "Ökat valdeltagande 2018".

Projektet som ska öka valdeltagandet: "Ett direkt hot mot demokratin"

Flen

Det finns platser i Sörmland där valdeltagandet till kommunvalet är under 60 procent. Det vill Länsbildningsförbundet Sörmland ändra på och har nu startat ett projekt.

Nu gör Länsbildningsförbundet Sörmland en satsning på att främja demokratin och öka valdeltagandet. Genom projektet Ökat valdeltagande 2018 ska utrikesfödda och förstagångsväljare få information om både att de har rätt att rösta och hur de praktiskt gör för att rösta. Länsbildningsförbundet har anställt en projektledare men de tio studieförbunden, länsbiblioteket och folkhögskolorna i Sörmland kommer också att delta i projektet.

I projektet tar man nu fram en handlingsplan för hur man ska nå ut till områden där valdeltagandet är lågt. Till exempel så var det så få som 55,47 procent av de röstberättigade i Råbergstorp/Lagersberg i Eskilstuna som röstade till kommunvalet i förra valet.

– Det kan man se som ett direkt hot mot demokratin, säger Charlotte Kvarnhem, projektledare.

I Flens kommun hade Hälleforsnäs ett lågt valdeltagande till kommunvalet, 74,52 procent. Genomsnittet för Södermanlands län var 83,2 procent.

Projektet ska samarbeta med länets kommuner.

– De flesta kommuner jobbar organisatoriskt med valet. Inte så många arbetar med att öka valdeltagandet. Men kommunerna vill samarbeta med oss.

Från projektets sida är man också intresserad av att samarbeta med andra aktörer.

– Vi är intresserade av att få kontakt med folk och organisationer som vill samverka och närverka, säger Charlotte Kvarnhem.

Som exempel säger hon att projektet kan jobba genom föreningar som finns i de områden där valdeltagandet är lågt.

Projektet har två delar, dels ska de som Länsbildningsförbundet vänder sig till få lära sig att ta del av information om valet, dels ska deltagarna få lära sig hur man gör när man röstar.

– Vi som är födda i Sverige har fått det med modersmjölken. När jag gick i skolan lekte vi val. Men det är inte samma sak om man är född i exempelvis Afghanistan. Det gäller att veta vad ett röstkort är och inte tro att det är reklam som kan slängas.

När kommer projektet att starta?

– Insatserna kommer att vara som starkast i augusti. Men redan under juni kommer vi att göra punktinsatser och informera om vad ett röstkort är och att det är viktigt att spara.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

SörmlandVal 2018
Relaterat