Två plus en blir en räddningstjänst för hela KFV-regionen i rapportförslaget som de tre kommunerna nu går vidare med. "Så här långt har vi aldrig kommit", konstaterar Katrineholms kommunalråd Göran Dahlström (S).

Sammanslagning kan bli räddningen för brandkåren

Katrineholm/Flen/Vingåker

Räddningstjänsterna i västra Sörmland och Flen bör slås ihop. De är för små och sårbara för att klara framtida utmaningar och risker.

Det är slutsatsen av en färsk förstudie gjord på uppdrag av kommunledningarna i Katrineholm, Flen och Vingåker. Konsultföretaget Prosperos rapport blir startskottet för ett fortsatt arbete mot fördjupad samverkan mellan de två räddningstjänsterna.

Initiativet kommer från KFV-regionens politiska toppar men kan ses i ett större perspektiv.

Lagen om skydd mot olyckor uppmanar landets kommuner att samverka för bättre beredskap för stora räddningsinsatser. När röken lättat efter skogsbranden i Västmanland 2014, inleddes en statlig översyn av räddningstjänsternas behov av mer samarbete, bättre koordination och hårdare muskler.

Och det brinner i knutarna. Framtiden med dess risker för samhälle och individ står för dörren. Vädret blir allt mer extremt. Befolkningstrycket, urbaniseringen och den sociala oron ökar. En mer komplex infrastruktur och automatisering varslar om nya typer av olycksrisker. Terrorhotet är en realitet.

Prosperos förslag att räddningstjänsterna i KFV ska gå samman lyfter fram flera vinster. Enligt rapporten skulle det öka den operativa slagkraften. Det skulle underlätta rekryteringen av såväl specialister som räddningspersonal i beredskap. Det förebyggande arbetet i kommunerna skulle samlas bättre för att möta samhällsutvecklingen.

Rekommendationen har väckt farhågor i personalleden för omflyttningar mellan orterna, längre beslutsvägar och hur räddningstjänstens lokala närvaro kan påverkas. Men bland de cirka 20 politiker, tjänstemän, räddningschefer och fackliga företrädare som intervjuats i studien, finns en positiv grundsyn.

”Nu ska det inte bli några halvmesyrer, pang på. Flen ska ingå i VSR. Helst ska man göra en räddningsregion av hela Sörmland”, säger en röst.

För en KFV:s räddningstjänst kommer inte att vara nog, understryker rapporten. Det krävs ett brett samarbete även utanför västra och mellersta Sörmland för att räddningstjänsterna ska kunna uppnå tillräckligt effektiv lednings- och resursuppbyggnad.

Katrineholm, Flen och Vingåker bör därför inte låta sig nöja med bara varandra. De bör aktivt söka samverkan inom ett större geografiskt område, enligt rapporten.

Alternativen som framhålls är Räddningstjänsten Östra Götaland – Norrköping, Linköping med flera kommuner – och Mälardalens brand- och räddningsförbund, som samarbetar med räddningstjänsterna i Eskilstuna och Strängnäs.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

RäddningstjänstenVästra Sörmlands räddningstjänstFlenKatrineholmVingåkerKommunalpolitik
Relaterat

Mest delat denna vecka