Lagboken. Foto:

Sent partistöd inget lagbrott

Flen

Moderaterna och Vänsterpartiet var sena med ansökan om partistöd, men fick det ändå. Detta retade upp Sverigedemokraterna som överklagade beslutet till Förvaltningsätten.

Nu har Förvaltningsätten i Linköping tittat på ärendet och kommit fram till att kommunen agerat korrekt inom kommunallagens gränser.

I Flens kommunfullmäktige har man, sedan ett möte där beslutet togs för tre år sedan, varit överens om att senast den sista mars varje år ska de politiska partierna som vill ha partistöd ha lämnat in en skriftlig redovisning/ansökan om detta.

I år skickade Vänsterpartiet och Moderaterna in sina redovisningar efter den 31 mars, men vid fullmäktigemötet i juni valde man att göra ett undantag från "Riktlinjer för kommunalt partistöd i Flens kommun".

De båda partierna fick beviljade partistöd med hänvisningen "särskilda skäl".

Men Sverigedemokraternas Per Grönlund och Göte Nilsson menar att kommunstyrelsen skulle ha gått på förvaltningens ursprungliga förslag att neka stöd eftersom riktlinjerna inte följts. Men sedermera även fullmäktige valde alltså att gå emot förvaltningens förslag.

Nilsson och Grönlund hävdade även att alla på mötet i juni, där beslutet togs, var jäviga eftersom de är representanter för respektive parti och att det skulle röra sig om vänskapskorruption.

I överklagningsärendet kontrade kommunen med att det inte fanns skäl att upphäva beslutet eftersom partierna lämnat in sin redovisning inom sex månader efter redovisningsperiodens utgång, vilket är ett krav i kommunallagen. Detta väger alltså tyngre än kommunfullmäktiges egen riktlinje senast den sista mars.

Förvaltningsrätten gör bedömningen att beslutet inte upphävs då det mycket riktigt redovisats inom den tidsram som står i kommunalagens andra kapitel elfte paragraf, precis som kommunen yrkat, och således inte strider mot lagen.

I frågan om jäv får Sverigedemokraterna inte heller rätt. Förvaltningsrätten menar att Grönlund och Nilsson inte visat på att ledamöterna agerat jävigt eller förfördelat ett visst parti. Rätten tydliggör också att det är kommunfullmäktige, som består av representanter från olika partier, som ska besluta om att betala ut partistöd.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

FlenKommunalpolitik
Relaterat

Mest delat denna vecka