Sjuksköterska anmäld som patientfara – har förväxlat patienter

Flen

En sjuksköterska från Flen har blivit avstängd från sin tjänst på ett sjukhus i Sörmland. Sjuksköterskan har anmälts som patientfara till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Enligt anmälan har sjuksköterskan, som är bosatt i Flens kommun men arbetar på annan ort i länet, bland annat gjort en rad missar med mediciner samt förväxlat patienter.

Anmälaren, som är verksamhetschef på avdelningen där kvinnan varit i tjänst, menar att sjuksköterskan vid ett flertal tillfällen ska ha gett läkemedel till fel patient och vid ett tillfälle stoppats av en kollega när hon varit på väg att ge en patient ett läkemedel som ej ordinerats av läkare.

Av anmälan framgår också att den nu avstängda sjuksköterskan blivit stoppad av en kollega när hon var på väg att sätta venportsnål i en pacemakerdosa och blododla fel patient.

Annat som också föranlett avvikelseanmälningar från medarbetare och bedöms utgöra klara patientsäkerhetsrisker är kvittering av läkemedel, bristande eller utebliven journalföring samt inte förd narkotikajournal.

Enligt anmälaren är det bara en tidsfråga innan något allvarligt händer med en patient.

Sjuksköterskan, som nu har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen, är avstängd från sjuksköterskearbete i 30 dagar.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

IVOFlenSjukvård
Relaterat