På Stenhammarskolan har förberedelserna inför PISA redan börjat, bland annat har man utsett en PISA-samordnare och en PISA IT-samordnare. Foto:

Stenhammarskolan i Flen utvald till PISA-undersökningen

Flen

Den internationella studien PISA kommer till Flen nästa år och för första gången deltar Stenhammarskolan i den rigorösa undersökningen av skolans kvalitet.

— Jag ser det som en fantastisk rolig del av svensk skolutveckling. Det är klart det är lite utmanande men främst är det en fantastisk chans att få vara med och påverka frågan, säger Stenhammarskolans rektor Katarina Gustafsson.

PISA står för Programme for International Student Assessment. Studien har syftet att undersöka hur pass bra OECD-ländernas utbildningssystem är och vilka förutsättningar skolan ger eleverna att klara av livet efter grundskolan.

Undersökningen görs bland femtonåriga elever och mäter deras kompetens i matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

I Sverige finns det ungefär 4 000 kommunala grundskolor, men att Stenhammarskolan valts ut för att ingå i den 200 skolor stora skaran som är med i PISA ser inte Katarina Gustafsson som en prestigevinst.

— Det är inte så mycket för prestige egentligen eller så är det kanske jag som är naiv och borde ha dragit upp det här stort. För mig är det mer viktigt med fokus på kunskap och vikten av att lära för framtiden och livet. Snarare ska vi titta på resultatet och känna delaktighet, i bästa fall går det upp jämfört med 2015.

I provresultaten kan man bara se hur det gick för Sverige i stort, de enskilda proven redovisas varken officiellt eller internt på skolan. Sammanlagt deltar cirka 80 länder i PISA 2018.

Tror du att Sverige klarar sig bättre i år?

— Vi har haft läslyftet, en satsning som fortfarande pågår, och mattelyftet. Alltså fokus på två av de tre ämnena i undersökningen. Med de satsningarna som gjorts efter 2015 borde vi väl ta oss uppåt. Nu får man se om det visar att de har haft effekt, säger Katarina Gustafsson.

Varje skola får ha max 37 deltagande elever, vilket ger ett undersökningsunderlag från ungefär 7 400 svenska elever.

Förutom själva testet, som sker i mars månad och får ta maximalt tre och en halv timme, ombeds eleverna fylla i en enkät om deras hemförhållanden och attityd till skolan.

Prov om 5 månader

I PISA-undersökningen deltar 80 OECD-länder.

Sverige bidrar med testresultat från 200 skolor.

Någon gång mellan den 5:e och 16 mars nästa år ska Stenhammarskolan hålla en provdag.

På provet, som får ta maximalt tre och en halv timme, testas 15-åringarnas kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Eleverna besvarar dessutom en enkät om hemförhållanden och attityder till skolan och lärande.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Skolaskola och utbildning

Mest delat denna vecka

Relaterat