• Helgesta kyrka utanför Sparreholm får ett renoveringstillskott om två miljoner kronor. Foto:
  • Jäder kyrka får 3,8 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning för att renovera skiffertaket.
1/

Strängnäs stift ger två miljoner till Helgestas upprustning

Sörmland

Strängnäs stift har beslutat dela ut 33,6 miljoner kronor för att renovera kyrkobyggnader under 2018. I Flens kommun får kyrkorna i Sparreholm och Bettna pengar.

Det är den så kallade kyrkoantikvariska ersättningen som stiftet nu fattat beslut om. Pengarna kommer från staten och syftar till att underhålla och bevara de kulturvärden som Svenska kyrkan förfogar över.

Strängnäs stift ansökte om 59 miljoner kronor i totalt 138 projekt. Men i kyrkostyrelsens beslut beviljades stiftet alltså 33,6 miljoner.

— Det är en utmaning att prioritera mellan de olika projekten. Projekt som berör byggnadernas klimatskal, det vill säga tak, fasader, fönster och dörrar, prioriteras alltid högt. Det är arbeten som är viktiga för att undvika följdskador, liksom akuta åtgärder på byggnader och inventarier, säger Maria Lantto, stiftsantikvarie.

Enligt nya regler från den 1 januari 2017 kan församlingar få full kostnadstäckning för åtgärder på begravningsplatser som relaterar till begravningsverksamheten. Stiftsstyrelsen har därför, liksom kyrkostyrelsen i beslutet om ramanslaget, avslagit samtliga projekt avseende åtgärder på begravningsplats.

— Församlingar har rätt att täcka kostnaderna för vård och underhåll av begravningsplatserna och deras kulturhistoriska värden med begravningsavgiften. Till exempel kan och bör en omläggning av en kyrkogårdsmur i sin helhet bekostas av begravningsavgiften, säger Lantto.

Till de större renoveringsprojekten hör Helgesta kyrka som får drygt två miljoner kronor.

— Kyrkans äldsta delar är från medeltiden och jag sitter här och tittar på flagnande väggar. De vackra träden här som fått almsjuka och annat har nu tagits bort men de har orsakat skada. Kyrkans bakre fasad är förstörd och ska renoveras, sedan ska vindskydden också bytas, säger kyrkoherden i Flen Helgesta-Hyltinge, Anders Lagbo, och fortsätter.

— Brudkammaren ska renoveras utvändigt, gamla målningar ska lagas och förtydligas.

Församlingen hoppas få all renovering gjord under 2018.

— Men jag tror det blir svårt att få in många offerter från duktiga hantverkare, renoveringar på gamla kyrkor går ofta långsamt, allt ska undersökas noga av en antikvarie. Många hantverkare väljer nog hellre snabbare jobb, säger Lagbo som under sin tid i församlingen inte sett någon renovering av Helgesta kyrka.

— Flen renoverades 2004 till 07 tror jag, på Hyltinge vart både tak och fasad bytt för två tre år sedan. Efter detta har vi alla kyrkorna i toppskick och vi är väldigt glada för det här stödet.

Kyrkobidragen

Här är ett axplock av kyrkorna som får pengar av Strängnäs stift

Aspö kyrka, 293 000 kronor för statikutredning

Bettna kyrka, 113 000 kronor för utredning av fuktproblem i tornspiran

Fogdö kyrka, 1 298 000 kronor för bl. a. sanering av hussvamp

Helgesta kyrka, totalt 2 042 000 kronor för flera projekt

Husby-Rekarne kyrka, 164 000 kronor för bl. a. renovering av koppartak

Jäder kyrka, 3 842 000 kronor för renovering av skiffertak

Strängnäs domkyrka, 387 000 kronor för bl. a. fasadkonservering

Toresunds kyrka, 201 000 kronor för projektering av dagvattenledning

Tumbo kyrka, 413 000 kronor för konservering av träinventarier

Ytterselö kyrka, 269 000 kronor för projektering av inre renovering

Mest delat denna vecka