Biltvätt i godkänd anläggning är att föredra. Mannen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto:

Tänk på miljön när bilen blir bildskön

Flen

Många tvättar sin bil själv hemma på husuppfarten. Men det kan vara direkt dåligt för miljön.

Även om det finns tvättstationer för självtvätt av bilen och många bensinstationer erbjuder maskintvätt är det fortfarande många privatpersoner som sköter saken själva omedvetna om hur det påverkar miljön.

— Det är allmänt känt att folk tvättar sina bilar på gatan, det ser man ser man nästan dagligen på sommaren. Det vi kan göra är att avråda från det via hemsidan och informera. Mycket mer än så kan vi inte göra, säger Daniel Jansson, miljöinspektör i Flens kommun.

Vattnet efter en biltvätt innehåller tvättkemikalier, asfalt och oljerester. I lagen miljöbalken står det att envar ska följa försiktighetsprincipen och inte förorena miljön men kommunen gör inga kontroller eller beivrar bilägare så att självtvättandet kan minska.

— Nej, det har vi små möjligheter att göra. Den information som står på hemsidan är aktuell och vi avråder bestämt från att tvätta på gatan. Det kan leda till skadliga utsläpp i dagvattnet och gå ut till sjöar och vattendrag och kan där skada vattenlevande organismer, säger Jansson.

Men om man ändå vill tvätta hemma finns det saker att ta i beaktande.

— Man kan tvätta på gruset eller gräsmattan och vi rekommenderar att man använder sig av miljövänliga tvättmedel som diskmedel och inte avfettningsmedel. Men i första hand ska man tvätta på biltvättar och hallar, säger Daniel Jansson.

I kommunen finns det tvättanläggningar med särskild reningsanläggning på Cirkle K och OKQ8 i Flen.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

SamhälleMiljö
Relaterat

Mest delat denna vecka