Regionpolitiker prioriterar väg 55

Sörmland

Regionens politiker är nu på det klara med hur de vill förbättra länets vägar. Den olycksdrabbade 55:an står högt upp på åtgärdslistan och även väg 53 ska bli bättre.

Regionförbundet Sörmland har presenterat sin "Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018–2029". En mastig titel på ett mastigt verk som har mastiga tidsramar, men både väg 55 förbi Dunker och Björndammen och väg 53:s infart till Eskilstuna tar tidigt plats på prioriteringslistan.

— Alla vägåtgärder som finns föreslagna har olika inriktningar och man tittar i stråkperspektiv. 55:an är fortsatt prioriterat, den har varit med tre länsplaner bak i tiden. Det har byggts och lappats på den i många år men det är många delar kvar. Den har för dålig standard för den hastigheten, det är en smal väg med dålig framkomlighet och skymd sikt. Den ligger inom vår ett till sexårsplan men exakt året bygget kommer igång är svårt att säga, säger Fredrik Högberg, strateg på regionförbundet.

Senast en ombyggnad av vägsträckan var på tal satte Länsstyrelsen stopp för planerna efter att de funnit en skyddad djurart i området. För att undvika ytterligare ett veto från Länsstyrelsen har man nu tänkt om.

— Det finns två alternativ, antingen bygga om befintlig väg eller göra en ny vägsträckning. Tidigare förordade vi den nya sträckningen som stoppades men nu budgeterar vi för befintlig sträckning, det blir också lite billigare. Exakt vilka åtgärder som görs får vi se, säger Högberg och fortsätter:

— Om man använder befintligt vägområde kanske man lyckas bredda vägen en bit och inte behöver göra mer anspråk på privat mark. Förhoppningsvis blir det smidigare och snabbare genomförande om man använder befintligt vägområde.

Förbättring planeras även för infarten till Eskilstuna på väg 53.

— Den har också ganska dålig standard. Det är boenden längs vägen samtidigt som trafiken ökar och det finns ett behov av att göra någon form av tätortsentré med ökat skydd för oskyddade trafikanter.

En dryg miljard ska satsas i länet under de kommande åren, men det är inte bara vägarna som får en del av kakan.

— Trenden är att inte satsa allt på vägarna. På de orter man bygger nya resecentrum blir det ofta hela stadsutvecklingsprojekt som ökar fastighetsvärdet i staden, Ett antal objekt handlar också om att koppla bostäder till infrastruktur och där är infart Trosa ett tydligt exempel. 3 000 nya bostäder planeras kopplade till ostlänken och då blir anslutningar till väg 218 viktiga, säger Fredrik Högberg.

Länsplanen går nu på remiss och svaren ska vara hos regionförbundet senast 30 november.

Väg 55 har sett sin beskärda del av olyckor. Senast förra måndagen förolyckades tre människor på vägen efter en frontalkrock. Nu vill regionens politiker förbättra framkomligheten och säkerheten på vägen. Foto:

Trafik och kollektiv

Ett axplock av satsningarna som finns med i nya länsplanen:

Vägförbättringar: Infarten till västra Trosa, väg 53 och infarten till Eskilstuna, väg 55 mellan Dunker och Björndammen och väg 57 mellan Gnesta och E4. På 55:an vill man stärka trafiksäkerheten, framkomligheten och underlätta för godstransporter.

Kollektivtrafik: Nya eller ombyggda resecentrum i Strängnäs, Eskilstuna, Nyköping, Vagnhärad och på Skavsta. Värdet uppgår till 78 miljoner kronor. Dessutom satsas nära 72 miljoner för infrastrukturinvesteringar kopplade till kollektivtrafiken.

Källa: Regionförbundet Sörmland.

Läs mer om dessa ämnen

Regionförbundet SörmlandSörmlandInfrastruktur

Mest delat denna vecka