Valet i Flen närmar sig – vi ger dig koll

Flen

Läsarna undrar och politikerna svarar.

På tidningens valsajt Kan du lova har sammanlagt 523 frågor ställts till politikerna i de sörmländska kommunerna och landstinget.

23 av dessa handlar om Flens kommun, här är ett urval:

Kan du lova att påbörja projektering och byggande av flerfamiljshus på nuvarande brandkårstomten i Malmköping inom kommande mandatperiod?

Kan du lova att hjälpa nyanlända in i samhället och vad tänker ni göra för dem?

Kan du lova att inte bara elever i kommunala skolor utan även elever i friskolor kommer att få rätt till kommunal skolskjuts till och från skolan?

Kan du lova att jobba för bättre kommunikationer?

Kan du lova att anställa vårdbiträden för att avlasta undersköterskorna inom äldreomsorg och hemtjänst?

Kan du lova att låta Bettna få vara en egen kommun igen tillsammans med Björkvik, Vrena, Vadsbro och Husby-Oppunda?

Kan du lova?

Ta del av alla frågor och svar på valsajten Kan du lova. Där finns också en partikoll, där det på ett överskådligt sätt går att se hur ett visst parti i din kommun ställer sig i olika frågor.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Valet2018Flen#kandulovaKommunalpolitik
Relaterat