Flens kommunalråd Jan-Erik Larsson (S) är inte redo för ett ställningstagande men ser ett stort behov av samverkan.

VSR-politiker: Bollen ligger hos Flen

Katrineholm/Flen/Vingåker

– Bollen ligger hos Flen. Min förhoppning är att de går med som fullvärdig medlem i VSR.

Det säger Vingåkerspolitikern Håkan Persson (S), direktionsordförande i Västra Sörmlands räddningsförbund, VSR.

Jan-Erik Larsson (S), ordförande i Flens kommunstyrelse, tar emot passningen. Men han är långt ifrån redo att tjonga till.

– Vi ser stora behov av samverkan. Men jag gör inget ställningstagande i dag. Vi har precis börjat titta på plus och minus och olika möjligheter. Nu måste vi låta våra politiker läsa förstudien och ta en diskussion.

Konsultrapporten rekommenderar de tre grannkommunerna att gå samman i ett kommunalförbund. I praktiken torde det innebära att Flen erbjuds medlemskap i befintliga VSR och får politisk representation i direktionen. Det vore det enklaste, menar Persson.

– För oss är det mycket angeläget och viktigt att kunna bygga upp en gemensam organisation. Det skulle framför allt ge vinster på ledningsnivå, men säkert också vid exempelvis inköp av fordon och materiel.

De två räddningstjänsterna samarbetar redan genom avtal. Operativt har de bistått varandra vid ett tiotal räddningsinsatser under 2015 och 2016. KFV-kommunerna har i flera år diskuterat möjligheterna att fördjupa samverkan.

– Förutsättningarna är nog goda på flera områden. Detta handlar inte om att lägga ner brandstationer, utan att samverka som vi gör till exempel inom vatten och avfall, säger Larsson.

Han tycker att förstudien är bra och genomlysande. Men han viftar liksom sina kolleger i västra Sörmland avvärjande mot förslaget att respektive kommunfullmäktige redan i höst ska ta ett principbeslut.

– Det blir ofta fel när man pressar framåt alltför snabbt. Katrineholm och Vingåker har ju redan samverkan, medan vi går in i något nytt. Därför måste det få ta sin tid.

Göran Dahlström (S), ordförande i Katrineholms kommunstyrelse, ser 2020 som ett sannolikt startår.

– Nu tar vi fram en gemensam skrivning för hur vi ska gå vidare. Nästa steg måste vara något som passar kommunernas olika utgångslägen. Minsta gemensamma nämnare måste få styra.

Om samgåendet inte blir av vill Göran Dahlström snarast söka fördjupad samverkan med till exempel Östergötland.

– När något stort händer som berör flera kommuner måste det finnas ett ledningsansvar för hela insatsen. Det lärde man sig av branden i Västmanland.

KK har inte lyckats nå Vingåkers kommunalråd Anneli Bengtsson (S) för kommentarer.

Ny räddningstjänst kan få 130 anställda

Räddningstjänsten i Flen är en del av kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och har cirka 50 anställda. Förutom brandstationen i centralorten finns en deltidsstation i Malmköping. I Sparreholm finns en frivilligkår.

Räddningsverksamheten i Katrineholm och Vingåker är sedan 1999 samlad i ett kommunalförbund. Det styrs av en politiskt tillsatt direktion och kan liknas vid en specialkommun som bildats bara för räddningstjänstuppdraget.

Västra Sörmlands räddningstjänst har drygt 80 anställda. Förutom brandstationen i Katrineholm finns stationer i Vingåker, Julita, Björkvik och Högsjö. I Björkvik finns en frivilligkår.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

RäddningstjänstenVästra Sörmlands räddningstjänstFlenKatrineholmVingåkerKommunalpolitik
Relaterat

Mest delat denna vecka