Conny Johansson tycker Eskilstuna kommun måste ändra sina planer angående rampen vid Sigurdsristningen.  FOTO: PETER LARSSON

Insändare: Ändra planerna med rampen vid Sigurdsristningen

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Eskilstuna  Refererar till Eskilstuna-Kuriren onsdagen den 3 oktober och insändaren ”Rampen kan ersättas med hiss”.

Med stort nöje har jag läst artikeln och tycker att insändaren har gjort ett berömvärt förarbete. Efter alla protester och olika turer, råder det nu ingen tvekan om att det arbete som redan gjorts på plats, och att de föreslagna modifieringarna av det konceptet, inte kommer att kunna accepteras av varken kommuninvånarna eller det stora flertalet av framtida besökare.

Den påbörjade byggnationen kan inte omarbetas så att det blir acceptabelt. Hela idén med stentrappor, murar och mycket lång ramp av virke med misslyckade infästningar till det naturliga berget är helt fel.

Därför tycker jag med bestämdhet, att kommunens beslutsfattare skall vara mycket tacksamma för förslaget och se till att det i sin helhet genomförs på det sätt som föreslagits. Projektering och upphandling ska naturligtvis ske i samarbete med arkitekt Helena Brobäck.

Conny Johansson, Torshälla

Läs mer om dessa ämnen

SundbyholmInsändare