KD föreslår därför en ny lag – barn som är tre år eller yngre ska inte behöva vara i grupper med fler än tolv barn.

Insändare: Bättre med små barngrupper än utökad vistelsetid

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

M och S drev förra veckan igenom beslutet att ge barn till föräldralediga möjlighet att vara i förskolan 20 timmar/vecka i stället för 15. Detta trots tjänstemännens skarpa varningar om risken för negativa effekter på verksamheten.

Varningar som en överhängande risk för större barngrupper, ökad arbetsbelastning för personalen och risk för kvalitativ försämring i förskolorna totalt sätt.

KD yrkade avslag på förslaget eftersom vi tar varningarna på allvar. Vi har redan i dag förstora barngrupper och arbetsmiljön är alltför stressig.

Små barngrupper ger stora vinster. Varje barn kan få en trygg famn att krypa upp i. Personalen får förutsättningar att utföra sitt pedagogiska uppdrag. Föräldrar kan känna sig tryggare med att deras barn blir sedda och har det bra i förskolan.

KD föreslår därför en ny lag – barn som är tre år eller yngre ska inte behöva vara i grupper med fler än tolv barn.

Ordförande (M) i barn- och utbildningsnämnden motiverar beslutat att utöka vistelsetiden i ST den 27/8. ”Vi utgår framför allt från barnperspektivet. Många barn kan ha gått 40 timmar i förskola men så får man syskon och måste vara hemma mer.”

Vi Kristdemokrater tänker lite annorlunda. Det är inte en bestraffning för barnen att vara hemma med sin mamma eller pappa och sitt nya syskon. Tvärt om. Föräldrarna är de viktigaste personerna barnens liv. Vi prioriterar mer tid med barnen och trygga förskolor med små barngrupper.

Pia Steensland (KD)

Ledamot i barn- och utbildningsnämnden, Strängnäs

Catharina De Geer (KD)

Gruppledare, Strängnäs

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

KristdemokraternaFörskolaInsändare
Relaterat