En stark primärvård är det effektivaste och billigaste sättet att bedriva sjukvård och avlasta Sörmlands sjukhus och akutmottagningar, skriver Staffan Ahlkvist. Foto: Isabell Höjman / TT.

Insändare: Det finns hopp för primärvården!

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Det händer mycket positivt i Sörmlands primärvård och det har äntligen börjat satsas på primärvården igen. Nu finns en bred politisk vilja att primärvården ska växa för att kunna bli första linjens vård på riktigt.

En stark primärvård är det effektivaste och billigaste sättet att bedriva sjukvård och avlasta Sörmlands sjukhus och akutmottagningar.

Sörmlänningar uttrycker en stark önskan att ha en fast läkare och flera vårdcentraler har förbättrat sin kontinuitet senaste året. Listning på läkare är nästa steg och forskning visar att kontinuitet, inte utökade öppettider, leder till färre besök till på akuten och färre onödiga inläggningar. Det måste också vara lätt att komma i kontakt med din vårdcentral för att få råd och svar på frågor och här gör distriktssköterskorna en stor insats.

För att klara uppdraget måste din läkares lista självklart vara avgränsad. Tyvärr saknar vi idag varannan specialist i allmänmedicin (distriktsläkare) på landstingets vårdcentraler och vi kommer behöva inhyrd personal under de kommande åren för att patientsäkerheten inte ska hotas. Inhyrda läkare kan vara med i kontinuitetsarbetet. Primärvårdsbudgeten behöver nu anpassas till bemanningsbehovet för att alla invånare ska kunna ha en fast läkare i primärvården.

Staffan Ahlkvist

Ordförande Distriktsläkarföreningen

Läs mer om dessa ämnen

Insändaresjukvård och hälsa