Klyftan mellan dem som har ett jobb att gå till och dem som inte har det måste slutas, skriver Niklas Frykman.

Insändare: Det måste bli fler enkla jobb, lägre skatter och enklare regler

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Det går bra i högkonjunkturens Sverige. Men i Sörmland går det inte lika bra. Enligt arbetsförmedlingen ligger arbetslösheten i Sörmland på över 10 procent och över 30 procent för utrikes födda. I Eskilstuna är siffrorna ännu högre. Allt för många människor får inte en möjlighet att försörja sig själva och stå på egna ben. Det skapar klyftor i samhället och bidrar till ofrihet.

Liberalerna kan inte acceptera detta. Därför behövs det liberala reformer som gör det enklare och billigare att anställa och mer lönsamt att arbeta. Lägre skatter på arbete och enklare regler på arbetsmarknaden så att företag vågar anställa. Trösklarna måste bli lägre och dörren in i arbetslivet öppnas för alla.

Det finns också en grupp människor, främst nyanlända, som inte gått gymnasiet och inte heller kommer att göra det. Vuxenutbildning är lösningen för många, men vi måste inse att många inte kan eller vill sätta sig i skolbänken i flera år. De behöver få en rimlig chans på arbetsmarknaden, en chans att slippa gå på bidrag och en möjlighet att göra rätt för sig. Därför behövs det enkla jobb med lägre ingångslön.

Klyftan mellan dem som har ett jobb att gå till och dem som inte har det måste slutas. Att inte kunna försörja sig själv är en stor ofrihet. Med fler enkla jobb, lägre skatter och enklare regler kan fler sörmlänningar gå till jobbet, klyftorna sluts och friheten ökar.

Niklas Frykman

riksdagskandidat, Liberalerna Sörmland

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

LiberalernaArbetsmarknadInsändare
Relaterat