Det minsta man kan begära är att kommunstyrelsen låter utreda alternativet att leda avloppsvattnet till Himmerfjärden, skriver B Nyman. Foto: Syvab.

Insändare: Flytta avloppsreningen till Himmerfjärden

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut att bygga ut reningsverket i Strängnäs får stöd av Sevabs VA-chef Admir Ibrisevic, som i Strängnästidningen den 28 feb, påstår att det är det bästa alternativet. Bäst för vem, Sevab eller kommunen?

Utan att ha granskat alternativet att flytta reningen till Himmerfjärden, är det inte självklart att Sevabs nuvarande förslag är det bästa.

Att släppa ut det renade avloppsvattnet i Gorsingeviken gör att Mälarvattnet får ta emot stora mängder av bland annat tungmetaller. Klimatförändringen ökar risken för översvämning och då torde så kallad breddning göras oftare vilket förorenar ytterligare.

Vintertid sker dessutom ingen rening på naturlig väg i våtmarken. Då leds vattnet direkt ut i Mälaren eftersom ingen ytterligare rening kan ske i vassbältet.

Strängnäs kommuns reservvattentäkt ligger i omedelbar anslutning till utsläppsplatsen. Kommer det i händelse av avbrott på vattenledningen från Norsborgs vattenverk att vara möjligt att ta vatten från reservvattentäkten?

Största vattendjup i området är sju meter och sjöbotten är kontaminerad med gifter från reningsverket sedan många år. Ur miljösynpunkt torde det bästa vara att flytta avloppsreningsverket ut mot Östersjön och avlasta Mälaren.

Det minsta man kan begära är att kommunstyrelsen låter utreda alternativet att leda avloppsvattnet till Himmerfjärden.

B Nyman

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

SträngnäsAvloppInsändareReningsverk
Relaterat