Här i kvarteret Vapnet 3 i Eskilstuna, som ligger nära Rothoffsparken, finns planer att bygga 60 och 65 nya lägenheter och ett nytt äldreservicehus. Insändarskribenten tycker inte behövs fler bostäder i centrala Eskilstuna.

Insändare: Förtätning av centrum – för vem?

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Nybyggnation, oavsett hyres- eller bostadsrätter i centrum så kallad förtätning, leder till ökad segregation, och då menar jag inte bara ur invandrarsynpunkt. Ekonomiskt svaga hushåll kan inte ens drömma om att bo i någon av dessa lägenheter utan är för evigt förpassade till slitna bostadsområden där hyror godtas exempelvis av försörjningsstöd, eller kan klaras på låga A-kasse-/sjukpenning-/sjukbidrags-/pensionsinkomster. Integrera inkomstgrupperna och snygga upp i ytterområdena istället.

I och med så kallad förtätning tas också parkeringsmöjligheter bort för oss som bor utanför stan och jobbar i city. För egen del så skulle resor med allmänna kommunikationer ge mig över två och en halv timmes restid per dag, mot totalt 40 minuter med egen bil, och missar jag övergången till sista sträckan får jag gå sex km innan jag är hemma och då ökar tiden ytterligare.

Mot förtätning av city

Läs mer om dessa ämnen

IFK EskilstunaByggnationInsändare