Landstinget är inte ansvarigt för innehållet i anställningsavtalet mellan Regionförbundet och dess direktör, skriver Jan Grönlund.

Insändare: Landstinget är inte ansvarigt för Regionförbundets avtal

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Media har den senaste tiden rapporterat om uppgörelsen mellan det nu nedlagda Regionförbundet och dess direktör.

Landstinget Sörmland, som sedan den 1 januari är Region Sörmland, har aldrig varit arbetsgivare för regionförbundets direktör och är därmed inte ansvarigt för innehållet i anställningsavtalet mellan Regionförbundet och dess direktör.

När Landstinget, Regionförbundet och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, vid årsskiftet gick samman var syftet att stärka organisationen och göra den mer effektiv, bland annat genom att se över myndighetens styrande funktioner.

Personer i företagsledande ställning omfattas inte av reglerna om verksamhetsövergång, som finns i lagen om anställningsskydd. Det innebär att, exempelvis regionförbundets direktör, inte är garanterad en tjänst i den nya organisationen.

Jan Grönlund

Regiondirektör, Region Sörmland

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Regionförbundet SörmlandJan GrönlundInsändare
Relaterat