Ansvariga borde ha förstått mycket tidigare att det var autism som "Linda" led av, menar insändarskribenterna.

Insändare: "Linda" borde ha fått diagnosen tidigare

Insändare
annons

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Hur är det möjligt 2017, att kunskapen om autism är så oerhört låg hos landets olika BUP-avdelningar, hos socialtjänsten i Eskilstuna kommun. När fallet ”Linda” avslöjades hösten 2016 och beskrevs i olika medier (här Eskilstuna-Kuriren), fanns 2004 uppgifter från utredningshem: ”... går in i sin egen lilla värld, klarar inte kaos runt henne, nästan inget tal, söker inte kontakt med andra barn, dålig grovmotorik, springer planlöst omkring...”, kunde vi direkt konstatera att flickan var svårt autistisk.

Ansvariga borde ha förstått och sett till att hon hade fått diagnosen autism tidigt och därmed omfattats av LSS-lagstiftningen. Nu fick hon diagnosen först när hon var 13 år och då borde kommunen ha informerat anhöriga om att de hade rätt att begära hjälp och stöd inom LSS. Mycket märkligt och skandalartat, när det finns flera autismenheter i kommunen och där det finns beslut i vård- och omsorgsnämnden att det är ett strukturerat arbetssätt som gäller.

I dag vet man att handbojor och bältesläggning inte leder till bättre mående. Istället är det ett lågaffektivt bemötande som leder till ett lugnare beteende. Nu görs anmälningar enligt Lex Sara och Lex Maria och IVO utreder sedan tidigare. ”Linda” har misshandlats både fysiskt och psykiskt på grund av inkompetens. Vi förstår att föräldrarna har känt frustration. Det är inte lätt att kämpa mot den så kallade professionen som alltid anser sig veta bäst. Vi känner med ”Lindas” familj i deras stora sorg. Det är oerhört tragiskt och sorgligt att ”Linda” inte orkade längre.

2 lekmän som förvärvat kunskap om autism

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Insändaresjukvård och hälsa
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka