Om jag, med 20 år i yrket, ser att det som saknas hos en elev kan ”lösas” med två veckors extra skola vore detta redan löst, skriver en lärare som inte tror på lovskolor.

Insändare: Lovskola är bara politisk populism

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Riksdagsbeslut: Elev som i årskurs nio som inte når gymnasiebehörighet erbjuds lovskola i två veckor. Ett populistiskt och märkligt initiativ som förminskar min förmåga att utöva min profession.

I beslutet står: ” Undervisningen under lovskolan får lämnas över på entreprenad.” Så om jag inte förmått eleven att uppnå målen på tre år är det upp till någon annan ”entreprenör” att svinga sitt trollspö under två veckor med tanken att detta ska resultera i ett godkänt betyg och behörighet till gymnasiet.

Tanken bygger på okunskap. Självklart är det inte så att dessa elever, som inte når målen, dyker upp som totala överraskningar vid avslutningen i nian. De elever som ligger i riskzonen har vi uppmärksammat långt tidigare och självklart har flera olika åtgärder utförts.

Om jag, med 20 år i yrket, ser att det som saknas hos en elev kan ”lösas” med två veckors extra skola vore detta redan löst. Återstår: eleven till lovskola och någon ny pedagog under två veckor löser det jag eller mina kollegor tillsammans inte klarat på tre år. Det är naturligtvis ett totalt underkännande av våra förmågor att bedriva professionell undervisning. Eller att en elev som efter tre år lämnar skolan med en känsla av att inte lyckas får använda två veckor av sitt sommarlov till att förstärka den känslan.

Det låter säkert bra att i riksdagsgruppen slå sig för bröstet och säga ” Se här, vi satsar på skolan!” Ett sådant beslut bygger på politiska poäng fattade av personer långt från skolans värld. Tänk om – tänk rätt!

Är det jag som är problemet?

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

InsändareSkollovskola och utbildning
Relaterat