I november förra året hölls en demonstration mot Strängnäs skolutredning, en utredning som Fredrik Lundgren ifrågasätter. Foto: Lars Kilström.

Insändare och replik: Är inte folkets röst lika viktig nu?

Insändare och replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Kan du gissa vilken ledande politiker i Strängnäs kommun som sa följande för fyra år sedan när han drivit fram en kommunal folkomröstning:

"Vi tar inte ställning. Vi har ingen partilinje. Det är invånarna i Strängnäs som får säga sitt." Citatet är från P4 Sörmlands hemsida den 3 juni 2013 under rubriken: "Kritik och debatt om hur skolfrågan i Strängnäs skötts".

Rätt svar är Jacob Högfeldt (M). Jacob argumenterade då kraftfullt för att det var viktigt att folkets röst fick komma till uttryck i en skolfråga som var betydligt mindre än den som nu är aktuell. Då gällde det en omorganisation. Nu handlar det om att lägga ner fyra skolor och stympa en femte.

I dag är Jacob kommunstyrelsens ordförande. Jag utgår ifrån att han har samma uppfattning i dag om vikten av att folkets röst får höras. Allt annat vore ju karaktärssvagt och bidrar till politikerförakt.

Fredrik Lundgren

Fd kommunalråd

-------------------------------------------------------

Replik från Jacob Högfeldt till Fredrik Lundgren

Det är upp till Fredrik Lundgren att göra bedömningen om huruvida jag är karaktärssvag eller ej. Jag har fått förtroendet att ta ett långsiktigt ansvar för hela Strängnäs kommun. Jag har tillsammans med moderaterna och socialdemokraterna och många gånger oppositionen under den här mandatperioden valt att inte sätta skygglappar för den verklighet som har funnits och som finns i Strängnäs kommuns skolstruktur.

Vi har valt att inte nonchalera den bedömning som ansvariga utbildningschefer och rektorer förespråkat länge för att kunna ge alla barn den bästa utbildningen. Att verkligheten ständigt förändras och därmed också behovet av att ompröva och utvärdera tidigare beslut borde vara lika sunt i politiken som i alla andra delar av samhället.

Så länge man är kvar i det grundläggande för det uppdrag man som kommunpolitiker har, nämligen att alltid ta ett långsiktigt ansvar för hela kommunen.

Om försök till långsiktigt ansvar för helheten och alla invånare leder till politikerförakt då har vi olika syn på uppdraget som politiker Fredrik Lundgren.

Jacob Högfeldt (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

SträngnäsInsändareReplikskola och utbildning
Relaterat