Arne Lövgren, medlem i nätverket MFK (miljövänner för kärnkraft), skriver om en reaktorteknik där det högaktiva avfallets 90 procent återstående energi kan återanvändas. Bilden: Reaktorerna Forsmark 1, 2 och 3. Verket ligger utanför Forsmark i Östhammars kommun, Uppsala län. Arkivbild TT.

Insändare: Politiska beslut trollar inte bort kärnkraften

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Kraften i vårt högaktiva avfall omsluts och lagras tillfälligt vid Oskarshamns kärnkraftverk. Där mellanlagrar SKB cirka 6700 ton radioaktiv massa i väntan på ett mycket problematiskt och kostsamt slutförvar. En mindre smickrande rest från vår civilisation vars kraft inte trollas bort med ett klubbslag i riksdagen.

Efter valet år 2014 sparkades 30 svenska forskare ut ur ett pågående internationellt samarbete inom ny reaktorteknik, där det högaktiva avfallets 90 procent återstående energi kan återanvändas. Tekniken innehåller därför möjlighet till koldioxidfri elproduktion i mer än 1000 år och reducerar det problematiska avfallets mängd och farlighet. Detta var dock inget som den då tillträdande regeringen ville veta mer om.

Professor Janne Wallenius KTH med flera tvingades fortsätta detta utvecklingsarbete i samarbete med andra utländska forskare och finansiärer. Tillsammans med Westinghouse har en ny prototypreaktor (Sealer) med självcirkulerande blykylning utvecklats. Olika typer av denna generation 4-reaktorer av typ SMR (Small Modular Reactor) är under utveckling i bland annat Frankrike, Canada, Indien, Kina och Ryssland med Rosatom. Några är redan driftsatta i en utvecklingstest. Mycket små prefabricerade enheter av dessa är möjliga för lokal kraftproduktion och några till och med under mark i hela sitt liv på grund av den låga återstående strålningen.

Blir det denna typ av elproduktion som Sverige i framtiden tvingas importera när solen gått i moln och vinden mojnat?

Arne Lövgren, Strängnäs

Medlem i nätverket MFK (miljövänner för kärnkraft)

…

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

InsändareKärnkraftPolitik
Relaterat