Insändarskribenten anser att Lötenskolan i Flen borde säljas eftersom det finns en intresserad köpare. Foto: Gustav Butlex.

Insändare: Sälj Lötenskolan i Flen

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

I veckan var jag med mina barn vid skolstarten. Jag gick sedan runt i Flen och tittade på de olika skolorna. Den nya skolan är väldigt fin men det var vemodigt att se de andra skolorna stå tysta och tomma. Vad det ska bli av dessa tomma byggnader? Man blir ju oroliga för hur våra skattemedel förvaltas när man läser i EK om att Kommunfastigheter vill ”lösgöra kapital”, genom att ändra detaljplanerna, riva två skolor för att sälja tomtmark och bygga om den tredje (som man nyss har investerat stora pengar i) till bostäder!

Bygga om eller riva och bygga nytt vid Lötenskolan? Alternativen låter orimliga med tanke på kommunens ekonomi och miljö. Lötenskolan, som renoverades för bara ett par år sedan, är ju färdig att tas i bruk direkt. Den fastigheten är verkligen anpassad för skolverksamhet. Det finns ju en intresserad köpare som kan fortsätta att bedriva skolverksamhet där direkt. Varför kan man inte sälja Lötenskolan till Flens Kristna skola? Då frigörs kapital och skolan kan fortsätta att användas till det som den är byggd och anpassad för.

Nybbleskolans och Söderskolans fastigheter har, var och en, utmärkt bra läge för någon typ av boende. Där kan en detaljplansrevidering och ombyggnation, alternativt rivning av fastigheterna, vara motiverad för att lämna plats till mer funktionsdugliga byggnader.

Dessa attraktiva lägen vid Söderskolan och Nybbleskolan kan locka nya kommuninvånare till Flen. Nya boenden i dessa områden skulle dessutom främja integration i kommunen.

Förälder och kommuninvånare

samt byggnadsingenjör

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

FlenInsändareskola och utbildning
Relaterat