Skolpolitikerna berättar om alla arbetstillfällen som har ordnats men inte om själva målet i det uppdrag, skriver Arne Sörliden.

Insändare: Skolans budget är felplanerad och måste rättas till

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

I tisdagstidningen kunde vi ta del av hur lärarna på Rekarnegymnasiet upplever sin arbetssituation. På sidan intill förklarade kommunens skolansvariga politiker hur förträffligt de ordnat och ordnar för skolorna i Eskilstuna. De båda skrivningarna var varandras totala motsatser. De ekonomiska förutsättningarna lärarna efterlyste påstod Puustinen redan "målmedvetet" vara investerade och mycket mer finns att vänta.

Men han skriver också att rektorerna står inför stora budgetunderskott som de måste "hantera". Underskotten skulle bero på att just rektorer och skolförvaltningen gjort ekonomiska felplaneringar. Att rätta sig efter maktens önskningar är inte ovanligt. Men fullmäktige beslutade ju och då så!

Skolpolitikerna berättar om alla arbetstillfällen som har ordnats och att "ett tydligt fokus på välfärden i Eskilstuna" skall råda. Men inte någonstans i inlägget hittar jag något om själva målet i det uppdrag dessa politiker har.

En gång sade en skolvaktmästare: Vad bra den här skolan är, bar vi sluppe alla ungarna. Puustinen skriver inte ett enda ord om alla de elever som fyller skolorna, som begär trygghet och kunskap och som har rätt till utbildade kunniga lärare.

Den snålskrivna budgeten blev tagen. Alltså skall elevernas behov och förutsättningar beskäras ytterligare, trängas än fler i klassrummen. En felplanerad budget kan alltså inte rättas till när det gäller våra barn?

Arne Sörliden

Skolans budget är felplanerad och måste rättas till

Skolpolitikerna berättar om alla arbetstillfällen som har ordnats men inte om själva målet i det uppdrag, skriver Arne Sörliden.

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunInsändareskola och utbildning
Relaterat