Insändarskribenten Selina Johansson anser att synskadade nekas stöd som de enligt LSS-lagen har rätt till.

Insändare: Synskadade får inte stöd de har rätt till

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service för funktionshindrade. Lagen ska garantera goda levnadsvillkor, ge personen den hjälp och stöd som den har rätt till. LSS gäller för människor med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, funktionshinder eller andra psykiska eller fysiska funktionshinder. Enligt lagen finns vissa insatser man har rätt till, som exempelvis personlig assistans och daglig verksamhet. Ändamålet är att den drabbade eller enskilde ska få en möjlighet till att leva som andra och att en lagstiftning ska leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dessa ändamål uppfylls inte till fullo, enligt mig.

En brist är att människor som till exempel är synskadade inte får det stödet de söker och deras ansökningar granskas inte enbart på grund av att det är en synskada. En till brist är att vissa personer saknar stöd eller att stöd i hemmet saknas.

Bara för att någon är i ett behövande tillstånd och har en funktionsnedsättning, ska de behöva leva sämre eller annorlunda till skillnad från alla andra?

Selina Johansson

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

Insändaresjukvård och hälsa
Relaterat