Eva Axelsson får beröm av läsare för sin artikel om Scenkonst Sörmland och om pjäsen Laina och fåglarna som kostade 4,6 miljoner kronor att sätta upp. Foto: Elias Lindén

Insändare: Tack Eskilstuna-Kuriren för grävande journalistik!

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Ett stort tack riktas till Eskilstuna-Kuriren och Eva Axelsson för artikeln om Scenkonst Sörmland som publicerades den 8 maj. Det är tydligt att våra valda ombud ej riktigt representerar oss väljare utan sitter och tycker en hel del utifrån sitt eget huvud. De har tydligen glömt att de bara är ombud för oss väljare .

Det är märkligt att de flesta politikerna ej ens svarar på förfrågningar om Landstingets teaterverksamhet. Ordförande i Landstingets Nämnd för Kultur framför en hel del personliga synpunkter utan att tänka på att hon i många frågor ej framför just väljarnas synpunkter.

Intressant ur Eskilstunas synvinkel är att vi gärna åker till Västmanlands teater i Västerås för att se bra teater. Denna Länsteater sätter upp många bra pjäser och gör sedan turnéer runt om i Västmanland. Detta vore något även för Sörmlan. (Västmanland har färre landstingsskattebetalare än Sörmland.)

Så här i valtider är det också intressant  att Landstinget sätter upp en pjäs för 4, 6 miljoner (Alakoskis "Laina och fåglarna") som på grund av dålig marknadsföring bara får sammanlagt 866 åskådare. Detta blir cirka 5.300 skattekronor per åskådare!

Landstingsskattebetalare i Sörmland                                             

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna-KurirenInsändareJournalistik