Mariefreds vänner undrar hur planerna går med utlovade åtgärder för området Fågelsången.

Insändare: Vad händer med Fågelsångens framtid i Mariefred

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

19 månader har nu gått. Nu kräver vi besked om Fågelsångens framtid i Mariefred!

* Fredagen den 11 mars 2016 lovade den politiska majoriteten (M) och (S) i Strängnäs kommun att bland annat gångstigen mellan Andra och Tredje backe (genom Fågelsången) ska få belysning och vinterunderhåll. Nu har det gått 19 månader och ingenting har hänt. Snart får skolbarn och vuxna (som vågar) försöka ta sig fram i mörker och snö. Alla väntar på ett besked: Hur ser tidsplanen ut? Och när ska löftet uppfyllas?

* Fredagen den 11 mars 2016 lovade majoriteten i Strängnäs kommun också att ekbacken (område A) ska bli ett naturreservat eller särskilt skyddat högt naturvärde. Vad har hänt? Hur ser tidsplanen ut?

* Fredagen den 11 mars 2016 meddelade den politiska majoriteten i Strängnäs kommun att den så kallade vattenverkstomten möjligen ska exploateras med låg bebyggelse. Rivningsbeslut av vattenverket har fått laga kraft. När ska rivningen ske? Och den viktigaste frågan: Har någon undersökning skett om det finns gifter och andra föroreningar på tomten? Vad visar resultaten?

För Mariefreds Vänner

Peter Hjukström

Carl-Gustaf Schalin

Lars Stenborg

Läs mer om dessa ämnen

MariefredInsändare

Mest delat denna vecka