Vård för pengarna har inte deltagit vid ett enda sammanträde i landstingets råd för funktionshindersfrågor sedan de valdes in i landstingsfullmäktige, skriver Göran Hammarlund.

Insändare: Vård för pengarna saknar engagemang för funktionshindrade

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Ett politiskt parti bör delta i de beslutande församlingar som de bereds plats i, för att därigenom kunna påverka den politik som förs, och ta samhället i den riktning som man önskar. Liberalerna var det parti som införde LSS-lagstiftningen vilken ger funktionshindrade rätt till personlig assistans och en större frihet i vardagen. Liberalerna brinner verkligen för att ge funktionsnedsatta en bättre vardag, och det är därför också som vi deltagit mycket aktivt i landstingets råd för funktionshindersfrågor.

Detta kan inte sägas om Vård för pengarna som inte deltagit vid ett enda sammanträde sedan de valdes in i landstingsfullmäktige. Var är Vård för pengarnas engagemang för de funktionshindrade? Vad är deras politik för att öka dessa personers personliga självbestämmande och frihet i vardagen?

Göran Hammarlund (L)

ledamot landstingets råd för funktionshinderfrågor

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

FunktionshinderInsändaresjukvård och hälsa
Relaterat